88 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 278:1976

Vandundersøgelse. Bestemmelse af sulfid i recipient- og drikkevand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 442:1989 (rettet 2014-udgave)

Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 903:1994

Vandundersøgelse. Bestemmelse af anioniske overfladeaktive stoffer. Måling af methylenblåtindeks, MBAS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1420:2016

Organiske materialers indflydelse på vand anvendt som drikkevand - Bestemmelse af lugt og smag af vand i rørsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1508:1999

Vandforsyning. Krav til systemer og komponenter til opbevaring af vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1717:2002

Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/ISO 5667-5:2006

Vandundersøgelse - Prøvetagning - Del 5: Vejledning i prøvetagning af drikkevand fra vandværker og ledningsnet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 5667-21:2010

Vandundersøgelse - Prøvetagning - Del 21: Vejledning i prøvetagning af drikkevand, som ikke distribueres via vandledninger, fx med tankvogn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12174:2013

Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand - Natriumhexafluorosilicat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12729:2003

Tilbagestrømningssikringer til sikring mod forurening af drikkevand - Tilbagestrømningssikring med kontrollabel trykzone - Familie B - Type A


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

1 Næste