162 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS 293:1983

Vandundersøgelse. Planktonalgers kulstofassimilation i inkubator med 14C-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 341,00

DS 294:1983

Vandundersøgelse. Bestemmelse af fotosyntese aktiv irradians i vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 296:1984

Vandundersøgelse. Hæmning af aktiveret slams dehydrogenaseaktivitet målt ved TTC-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 297:1984

Vandundersøgelse. Hæmningsundersøgelse ved bestemmelse af heterotrofe mikroorganismers respirationshastighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2209:1990

Vandundersøgelse. Akut økotoksikologisk undersøgelse med krebsdyret Nitocra Spinipes. Statisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 6341:2012

Vandundersøgelse - Bestemmelse af mobilitetshæmningen af Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Prøvning af akut toksicitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 7346-1:1998

Vandundersøgelse - Bestemmelse af stoffers akutte, letale toksicitet for ferskvandsfisk (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)) - Del 1: Statisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 7346-2:1998

Vandundersøgelse. Kemiske stoffers og produkters akutte, letale toksicitet over for ferskvandsfisk (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)). Del 2: Semistatisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 7346-3:1998

Vandundersøgelse. Bestemmelse af stoffers akutte, letale toksicitet over for ferskvandsfisk (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)). Del 3: Kontinuert metode (gennemstrømningsmetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 7827:2013

Vandundersøgelse - Vurdering af total aerob bionedbrydelighed af organiske forbindelser i vandigt miljø - Metode ved analyse af opløst organisk carbon (DOC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

1 Næste