102 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS 3077:2013

Repræsentativ prøvetagning - Horisontal standard


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10930:2013

Jordundersøgelse - Stabilitetsmåling af jordtilslag udsat for vandpåvirkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 11464:2006

Jordundersøgelser - Forbehandling af prøver til fysisk-kemisk analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 12782-1:2012

Jordkvalitet - Parametre for geokemisk modellering af udvaskning og speciering af bestanddele i jord og materialer - Del 1: Ekstraktion af amorfe jernoxider og hydroxider med ascorbinsyre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12782-2:2012

Jordkvalitet - Parametre for geokemisk modellering af udvaskning og speciering af bestanddele i jord og materialer - Del 2: Ekstraktion af krystallinske jernoxider og hydroxider med dithionit


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12782-3:2012

Jordkvalitet - Parametre for geokemisk modellering af udvaskning og speciering af bestanddele i jord og materialer - Del 3: Ekstraktion af aluminiumoxider og hydroxider med ammoniumoxalat/oxalsyre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12782-4:2012

Jordkvalitet - Parametre for geokemisk modellering af udvaskning og speciering af bestanddele i jord og materialer - Del 4: Ekstraktion af humusstoffer fra faste prøver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 12782-5:2012

Jordkvalitet - Parametre for geokemisk modellering af udvaskning og speciering af bestanddele i jord og materialer - Del 5: Ekstraktion af humusstoffer fra vandige prøver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 14507:2003

Jordundersøgelse - Forbehandling af prøver til analyse af organiske forureninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 14688-1:2018

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Identifikation og klassifikation af jord – del 1: Identifikation og beskrivelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

1 Næste