95 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/ISO 11271:2003

Jordundersøgelse - Bestemmelse af redox-potentiale - Feltmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11272:2017

Jordundersøgelse - Bestemmelse af tørrumvægt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11276:2014

Jordundersøgelse - Bestemmelse af porevandtryk - Tensiometermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 11277:2020

Jordkvalitet – Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling i mineraljord – Sigte- og sedimentationsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11508:2017

Jordundersøgelse – Bestemmelse af partikeldensitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15934:2012

Slam, bioaffald, jord og affald - Beregning af tørstofandel efter bestemmelse af tørstofrest eller vandindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15935:2012

Slam, bioaffald, jord og affald - Bestemmelse af glødetab


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 16720:2007

Jordundersøgelse - Forbehandling af prøver ved frysetørring til efterfølgende analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 17628:2015

Geoteknisk undersøgelse og prøvning - Geotermisk prøvning - Bestemmelse af varmeledningstal for jord og sten ved hjælp af jordvarmesonde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 17892-1:2014

Geoteknisk undersøgelse og prøvning - Laboratorieprøvning af jord - Del 1: Bestemmelse af vandindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

1 Næste