32 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/ISO 10573:1997

Jordkvalitet. Bestemmelse af vandindhold i den umættede zone. Neutronsondemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 11274:2019

Jordundersøgelse – Bestemmelse af karakteristika for vandretention – Laboratoriemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 11274:2019

Jordundersøgelse – Bestemmelse af karakteristika for vandretention – Laboratoriemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11275:2014

Jordundersøgelse - Bestemmelse af umættet hydraulisk ledningsevne og karakteristika for vandretention - Winds fordampningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11276:2014

Jordundersøgelse - Bestemmelse af porevandtryk - Tensiometermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11461:2014

Jordundersøgelse - Bestemmelse af jordens vandindhold som volumenandel ved hjælp af jordkerner udtaget med prøvetagningsrør - Gravimetrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 15175:2018

Jordundersøgelse – Karakterisering af forurenet jord i relation til grundvandsbeskyttelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 15175:2018

Jordundersøgelse – Karakterisering af forurenet jord i relation til grundvandsbeskyttelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 15709:2002

Jordkvalitet - Porevand og den umættede zone - Definitioner, symboler og teori


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 16586:2003

Jordundersøgelser - Bestemmelse af porevandsindhold som en rumdel på basis af kendt tør rumvægt - Gravimetrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

1 Næste