122 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS-håndbog 127:2010

DS-håndbog 127:2010

Arbejdsmiljøledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 995,00

DS/INF 143:2002

Leverandørbrugsanvisninger for kemikalier (stoffer)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 495,00

DS-håndbog 158:2006

DS-håndbog 158:2006

Risk-based Management Systems - Risikobaserede integrerede ledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 495,00

DS/EN 894-3 + A1:2008

Maskinsikkerhed - Ergonomiske krav til udformning af display og betjeningsudstyr - Del 3: Betjeningsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 7010:2020 Bil. 1:2020

Grafiske symboler – Sikkerhedsfarver og sikkerhedsskilte – Registrerede sikkerhedsskilte – Bilag 1: Grafiske symboler i elektronisk form


Status:
Gældende
Type:
Bilag
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 4.995,00

DS/EN ISO 7731:2008

Ergonomi - Advarselssignaler til offentlige områder og arbejdsområder - Akustiske advarselssignaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9612:2009

Akustik - Bestemmelse af støjbelastning på arbejdspladsen - Teknikermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10882-1:2011

Sundhed og sikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer - Prøveudtagning af luftbårne partikler og gasser i svejserens åndedrætszone - Del 1: Prøveudtagning af luftbårne partikler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10882-2:2001

Arbejdssikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer - Prøveudtagning af partikler og gasser i svejserens åndedrætszone - Del 2: Prøveudtagning af gasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/TR 12885:2018

Nanoteknologier – Sundheds- og sikkerhedspraksis i erhvervsmæssige rammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN ISO 12894:2001

Ergonomi - Termisk miljø - Medicinsk overvågning af enkeltpersoner udsat for ekstremt varme eller kolde omgivelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TS 12901-1:2012

Nanoteknologi - Styring af arbejdsrelaterede risici i forbindelse med industrielt fremstillede nanomaterialer - Del 1: Principper og metoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TS 12901-2:2014

Nanoteknologi - Styring af arbejdsrelaterede risici i forbindelse med industrielt fremstillede nanomaterialer - Del 2: Brug af kontrolniveaumetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TR 13329:2013

Nanomaterialer - Udarbejdelse af materialesikkerhedsdatablad (Material Safety Data Sheet)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 13578:2017

Industrielle ovne og tilhørende udstyr – Sikkerhedskrav til maskiner og udstyr til fremstilling af stål i elektrisk lysbueovn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 15011-1:2009

Sundhed og sikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer - Laboratoriemetode til opsamling af røg og gasser - Del 1: Bestemmelse af emissionsrate for røg ved lysbuesvejsning og opsamling af røg til analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 15011-2:2009

Sundhed og sikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer - Laboratoriemetode til opsamling af røg og gasser - Del 2: Bestemmelse af emissionsrater for carbonmonoxid (CO), carbondioxid (CO2), nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2) ved lysbuesvejsning, skæring og slibning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 15011-3:2009

Sundhed og sikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer - Laboratoriemetode til opsamling af røg og gasser - Del 3: Bestemmelse af emissionsrate for ozon ved lysbuesvejsning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 15011-4:2018

Arbejdssikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer – Laboratoriemetode til opsamling af røg og gasser – Del 4: Sikkerhedsdatablade om røg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 15011-5:2011

Sundhed og sikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer - Laboratoriemetode til opsamling af røg og gasser - Del 5: Identifikation af termisk nedbrydelige produkter, der opstår ved svejsning eller skæring i produkter bestående helt eller delvist af organiske materialer ved hjælp af kombineret pyrolyse- og gaskromatografimassespektrometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN ISO/TS 15011-6:2012

Sundhed og sikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer - Laboratoriemetode til opsamling af røg og gasser - Del 6: Procedure for kvantitativ bestemmelse af røg og gasser fra modstandspunktsvejsning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN ISO/TS 15011-6/AC:2012

Sundhed og sikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer - Laboratoriemetode til opsamling af røg og gasser - Del 6: Procedure for kvantitativ bestemmelse af røg og gasser fra modstandspunktsvejsning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 15154-1:2006

Nødbrusere – Del 1: Kropsbrusere permanent forbundet til vandforsyningen, til laboratoriebrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 15154-2:2006

Nødbrusere – Del 2: Øjenbrusere permanent forbundet til vandforsyningen, til laboratoriebrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 15154-3:2009

Nødbrusere - Del 3: Mobile kropsbrusere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 15154-4:2009

Nødbrusere - Del 4: Mobile øjenskyllere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TR 15278:2006

Arbejdspladspåvirkning – Strategi for evaluering af påvirkning af huden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TS 15279:2006

Arbejdspladspåvirkning – Måling af påvirkning af huden – Principper og metoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 15441:2007

Fast affaldsbrændsel - Vejledning i arbejdsmiljørelaterede sundhedsaspekter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 15563:2007

Midlertidige konstruktioner til bygningsværk - Anbefalinger til opnåelse af sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/OHSAS 18001:2008

Arbejdsmiljøledelsessystemer - Kravbeskrivelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/OHSAS 18002:2009

Arbejdsmiljøledelsessystemer - Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN ISO 21904-1:2020

Arbejdssikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer – Udstyr til opsamling og filtrering af svejserøg – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/ISO 21904-1:2020

Arbejdssikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer – Udstyr til opsamling og filtrering af svejserøg – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 21904-2:2020

Arbejdssikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer – Udstyr til opsamling og filtrering af svejserøg – Del 2: krav til prøvning og mærkning af filtreringseffektivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 21904-2:2020

Arbejdssikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer – Udstyr til opsamling og filtrering af svejserøg – Del 2: krav til prøvning og mærkning af filtreringseffektivitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 21904-3:2018

Arbejdssikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer – Krav til samt prøvning og mærkning af udstyr til luftfiltrering – Del 3: Bestemmelse af effektivt røgfang for svejsebrændere med indbygget eller påsat svejserøgsuger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 21904-3:2018

Arbejdssikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer – Krav til samt prøvning og mærkning af udstyr til luftfiltrering – Del 3: Bestemmelse af effektivt røgfang for svejsebrændere med indbygget eller påsat svejserøgsuger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 21904-4:2020

Arbejdssikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer – Udstyr til opsamling og filtrering af svejserøg – Del 4: Bestemmelse af røgfangsudstyrs mindstevolumenstrøm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/ISO 23495:2021

Industriovne og tilhørende udstyr – Sikkerhedskrav til stålkonvertere og tilhørende udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 25980:2014

Arbejdssikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer - Transparente svejseforhæng, lamelforhæng og afskærmninger ved lysbuesvejseprocesser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 45001:2018

Arbejdsmiljøledelsessystemer – Krav og vejledning om brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 50527-1:2016

Procedure til vurdering af eksponering for elektromagnetiske felter for medarbejdere med aktivt implantabelt medicinsk udstyr – Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS-hæfte 35:2010

DS-hæfte 35:2010

15 Sekunder – 4 kaizen-metoder til at forbedre sikkerhedskulturen og dermed kvalitet og effektivitet


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 395,00

ISO 8528-12:1997

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets – Part 12: Emergency power supply to safety services


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 391,37

ISO/TR 13392:2014

Health and safety in welding and allied processes -- Arc welding fume components


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 256,41

ISO 13577-1:2016

Industrial furnaces and associated processing equipment – Safety – Part 1: General requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.066,14

ISO 13577-2:2014

Industrial furnaces and associated processing equipment – Safety – Part 2: Combustion and fuel handling systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.336,04

ISO 13577-3:2016

Industrial furnaces and associated processing equipment – Safety – Part 3: Generation and use of protective and reactive atmosphere gases


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.201,09

ISO 13577-4:2014

Industrial furnace and associated processing equipment – Safety – Part 4: Protective systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.201,09

ISO 15011-2:2009

Health and safety in welding and allied processes – Laboratory method for sampling fume and gases – Part 2: Determination of the emission rates of carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), nitrogen monoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) during arc welding, cutting and gouging


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 593,80

ISO 15011-3:2009

Health and safety in welding and allied processes – Laboratory method for sampling fume and gases – Part 3: Determination of ozone emission rate during arc welding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 593,80

ISO/TR 18786:2014

Health and safety in welding -- Guidelines for risk assessment of welding fabrication activities


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 593,80

ISO 21904-1:2020

Health and safety in welding and allied processes – Equipment for capture and separation of welding fume – Part 1: General requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 21904-2:2020

Health and safety in welding and allied processes – Equipment for capture and separation of welding fume – Part 2: Requirements for testing and marking of separation efficiency


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 21904-4:2020

Health and safety in welding and allied processes – Equipment for capture and separation of welding fume – Part 4: Determination of the minimum air volume flow rate of capture devices


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 23495:2021

Industrial furnaces and associated processing equipment – Safety requirements for steel converter and associated equipment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO Handbook 45001

ISO 45001:2018 Arbejdsmiljøledelsessystemer – En praktisk guide til små og mellemstore virksomheder


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 256,41

ASTM F2039 - 00(2018)

Standard Guide for Basic Elements of Shipboard Occupational Health and Safety Program


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 343,32

ASTM D4276 - 02(2020)

Standard Practice for Confined Area Entry


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 269,76

ASTM D7298 - 06(2017)

Standard Test Method for Measurement of Comparative Legibility by Means of Polarizing Filter Instrumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

ASTM D4597 - 10(2021)

Standard Practice for Sampling Workplace Atmospheres to Collect Gases or Vapors with Solid Sorbent Diffusive Samplers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 269,76

ASTM D7831 - 13

Standard Practice for Sampling of Tanks by Field Personnel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

ASTM F2962 - 13

Standard Practice for Conformity Assessment of Protective Clothing Worn by Operators Applying Pesticides


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

ASTM E2072 - 14

Standard Specification for Photoluminescent (Phosphorescent) Safety Markings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 269,76

ASTM D5745 - 15

Standard Guide for Developing and Implementing Short-Term Measures or Early Actions for Site Remediation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

ASTM E2148 - 16

Standard Guide for Using Documents Related to Metalworking or Metal Removal Fluid Health and Safety


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

ASTM C1057 - 17

Standard Practice for Determination of Skin Contact Temperature from Heated Surfaces Using a Mathematical Model and Thermesthesiometer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

ASTM E2693 - 19

Standard Practice for Prevention of Dermatitis in the Wet Metal Removal Fluid Environment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

ASTM E2920 - 19

Standard Guide for Recording Occupational Injuries and Illnesses


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

ASTM E1542 - 21

Standard Terminology Relating to Occupational Health and Safety


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 269,76

ASTM E2565 - 21

Standard Guide for Consensus-based Process for an Occupational Safety and Health Standard that Includes an Occupational Exposure Guideline


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 269,76

ASTM D3670 - 91(2014)

Standard Guide for Determination of Precision and Bias of Methods of Committee D22


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 306,54

ASTM E848 - 94(2016)

Standard Guide for Safety and Health Requirements Relating to Occupational Exposure to Water-Insoluble Chromates


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 343,32

BIP 0027:2007

BIP 0027:2007

Moving to Mobility. Creating a Successful Remote Work Environment by Catherine Roseberry


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/ISO 21904-4:2020 ( Forslag )

Arbejdssikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer – Udstyr til opsamling og filtrering af svejserøg – Del 4: Bestemmelse af røgfangsudstyrs minimumvolumenstrøm


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/ISO/DIS 25901-2 ( Forslag )

Svejsning og tilsvarende processer – Anvendt terminologi – Del 2: Arbejdssikkerhed