93 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 389-8:2004

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometrisk udstyr - Del 8: Høretærskler for rene toner og circum-aurale hovedtelefoner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 389-9:2009

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 9: Anbefalede målebetingelser ved bestemmelse af referenceværdier for høretærskler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS 797:1986

Akustik. Bedømmelse af støjeksponering på arbejdspladsen med henblik på hørebeskyttelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 1996-1:2016

Akustik - Beskrivelse, måling og vurdering af ekstern støj - Del 1: Grundlæggende størrelser og vurderingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 1996-2:2017

Akustik – Måling, beskrivelse og vurdering af ekstern støj – Del 2: Bestemmelse af lydtrykniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 1999:2014

Akustik - Metode til beregning af forventet høretab forårsaget af støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 7029:2017

Akustik - Statistisk fordeling af høretærskler relateret til alder og køn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 8253-1:2010

Akustik - Audiometri - Del 1: Toneaudiometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 8253-2:2010

Akustik - Audiometri - Del 2: Fritfeltsaudiometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 8253-3:2012

Akustik - Audiometri - Del 3: Taleaudiometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00