93 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS-håndbog 153.1:2005

DS-håndbog 153.1:2005

Akustik - Støjdæmpning af maskiner, anlæg og arbejdsrum - Del 1


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.674,75

DS/ISO 226:2004

Akustik - Normalkurver for toner med samme hørestyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 389-1:2018

Akustik – Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre – Del 1: Høretærskler for rene toner ved brug af supra-aurale øretelefoner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 389-2:1997

Akustik. Reference for nulpunkt ved kalibrering af audiometriudstyr. Del 2: Referenceækvivalentlydtryk for rene toner og insert earphones


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 389-3:2016

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 3: Høretærskler for rene toner målt med benledningsvibratorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 389-4:1999

Akustik. Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre. Del 4: Referenceniveauer for smalbåndsstøj til maskering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 389-5:2006

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 5: Høretærskler for rene toner i frekvensområdet 8 kHz til 16 kHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 389-6:2007

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 6: Høretærskler for prøvningssignaler af kort varighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 389-7:2019

Akustik – Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre – Del 7: Høretærskler i frit felt og diffust felt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 389-7:2019

Akustik – Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre – Del 7: Høretærskler i frit felt og diffust felt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 389-8:2004

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometrisk udstyr - Del 8: Høretærskler for rene toner og circum-aurale hovedtelefoner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 389-9:2009

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 9: Anbefalede målebetingelser ved bestemmelse af referenceværdier for høretærskler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS 797:1986

Akustik. Bedømmelse af støjeksponering på arbejdspladsen med henblik på hørebeskyttelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 1996-1:2016

Akustik - Beskrivelse, måling og vurdering af ekstern støj - Del 1: Grundlæggende størrelser og vurderingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 1996-2:2017

Akustik – Måling, beskrivelse og vurdering af ekstern støj – Del 2: Bestemmelse af lydtrykniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 1999:2014

Akustik - Metode til beregning af forventet høretab forårsaget af støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 7029:2017

Akustik - Statistisk fordeling af høretærskler relateret til alder og køn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 8253-1:2010

Akustik - Audiometri - Del 1: Toneaudiometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 8253-2:2010

Akustik - Audiometri - Del 2: Fritfeltsaudiometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 8253-3:2012

Akustik - Audiometri - Del 3: Taleaudiometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 9612:2009

Akustik - Bestemmelse af støjbelastning på arbejdspladsen - Teknikermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 11690-1:1997 (Gældende til og med: 31-05-2021)

Akustik. Anbefalet praksis for indretning af støjsvage arbejdspladser indeholdende maskineri - Del 1: Strategier for støjbekæmpelse


Status:
Gældende til og med: 31-05-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 11690-1:2020

Akustik – Anbefalet praksis for indretning af støjsvage arbejdspladser indeholdende maskineri – Del 1: Strategier for støjbekæmpelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11690-1:2020

Akustik – Anbefalet praksis for indretning af støjsvage arbejdspladser indeholdende maskineri – Del 1: Strategier for støjbekæmpelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11690-2:1997 (Gældende til og med: 31-05-2021)

Akustik. Anbefalet praksis for indretning af støjsvage arbejdspladser indeholdende maskineri. Del 2: Støjbekæmpende foranstaltninger


Status:
Gældende til og med: 31-05-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 11690-2:2020

Akustik – Anbefalet praksis for indretning af støjsvage arbejdspladser indeholdende maskineri – Del 2: Støjbekæmpende foranstaltninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11690-2:2020

Akustik – Anbefalet praksis for indretning af støjsvage arbejdspladser indeholdende maskineri – Del 2: Støjbekæmpende foranstaltninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11690-3:1999

Akustik. Anbefalet praksis for design af støjsvage arbejdspladser indeholdende maskineri. Del 3: Lydudbredelse og beregning af støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 11904-2:2021

Akustik – Bestemmelse af lydimmission fra lydkilder placeret tæt ved øret – Del 2: Måling med kunsthovedteknik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11904-2:2021

Akustik – Bestemmelse af lydimmission fra lydkilder placeret tæt ved øret – Del 2: Måling med kunsthovedteknik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 14257:2002

Akustik - Bestemmelse af lydudbredelseskurver til vurdering af lydforhold i arbejdslokaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TS 15666:2003

Akustik - Vurdering af støjgener ved hjælp af sociologiske og socio-akustiske undersøgelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 17624:2004

Akustik - Retningslinjer for støjbekæmpelse i kontorer og arbejdslokaler ved hjælp af støjskærme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 22868:2011 (Gældende til og med: 30-09-2021)

Skov- og havebrugsmaskiner - Prøvningsmetode til støjmåling for bærbare håndholdte maskiner med forbrændingsmotor - Teknikermetode (præcisionsklasse 2)


Status:
Gældende til og med: 30-09-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 22868:2021

Skov- og havebrugsmaskiner – Prøvningsmetode til støjmåling for bærbare håndholdte maskiner med forbrændingsmotor – Teknikermetode (præcisionsklasse 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/ISO 22868:2021

Skov- og havebrugsmaskiner – Prøvningsmetode til støjmåling for bærbare håndholdte maskiner med forbrændingsmotor – Teknikermetode (præcisionsklasse 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 28961:2012

Akustik - Statistisk fordeling af høretærskler for otologisk normale personer i alderen fra 18 år til 25 år i frit felt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 61252:1995/A2:2017

Elektroakustik – Specifikationer for personstøjdosimetre


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

ISO 389-3:2016

Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment — Part 3: Reference equivalent threshold vibratory force levels for pure tones and bone vibrators


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 593,80

ISO 389-5:2006

Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 5: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones in the frequency range 8 kHz to 16 kHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 256,41

ISO 389-6:2007

Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 6: Reference threshold of hearing for test signals of short duration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 389-9:2009

Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 9: Preferred test conditions for the determination of reference hearing threshold levels


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 391,37

ISO 8253-1:2010

Acoustics – Audiometric test methods – Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 931,18

ISO 8253-2:2009

Acoustics -- Audiometric test methods -- Part 2: Sound field audiometry with pure-tone and narrow-band test signals


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 593,80

ISO 9612:2009

Acoustics – Determination of occupational noise exposure – Engineering method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.066,14

ISO 22868:2021

Forestry and gardening machinery – Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine – Engineering method (Grade 2 accuracy)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

IEC 61252:1993+AMD1:2000

Electroacoustics - Specifications for personal sound exposure meters


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 1.518,23

DSF/ISO/DIS 8253-3 ( Forslag )

Akustik – Audiometri – Del 3: Taleaudiometri


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 347,00

DSF/prEN ISO 8253-3 ( Forslag )

Akustik – Audiometri – Del 3: Taleaudiometri


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 347,00

DSF/ISO/FDIS 17201-6 ( Forslag )

Akustik – Støj fra skydebaner – Del 6: Lydeksponering nær lydkilde


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 284,00

DSF/ISO/FDIS 22955 ( Forslag )

Akustik – Åbne kontorrums akustiske kvalitet


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 347,00

ISO/DIS 8253-3 ( Forslag )

Acoustics -- Audiometric test methods -- Part 3: Speech audiometry


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:

ISO/FDIS 17201-6 ( Forslag )

Acoustics – Noise from shooting ranges – Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:

DS-håndbog 153.2:2005 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 153.2:2005

Akustik - Støjdæmpning af maskiner, anlæg og arbejdsrum - Del 2


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 787,50

DS-håndbog 156:2005 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 156:2005

Det optimale kontor - Arbejdspladsens indretning og bygningsmiljø


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 997,50

DS/ISO 226:1991 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Normalkurver for rene toner med samme hørestyrke


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 389:1992 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Standardreference for nulpunkt ved kalibrering af audiometre til luftledningsaudiometri


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 389:1995 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Standardreference for nulpunkt ved kalibrering af audiometre til luftledningsaudiometri


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 389-1:2000 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre. Del 1: Høretærskler for rene toner ved brug af supra-aurale øretelefoner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 389-3:1999 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre. Del 3: Høretærskler for rene toner målt med benledningsvibratorer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 389-5:1999 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre. Del 5: Høretærskler for rene toner i frekvensområdet 8 kHz til 16 kHz


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 389-7:1998 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Nulpunksreference ved kalibrering af audiometre. Del 7: Høretærskel i frit felt og diffust felt


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 389-7:2005 ( Tilbagetrukket )

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 7: Høretærskler i frit felt og diffust felt


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 389-7:2005/A1:2016 ( Tilbagetrukket )

Akustik - Nulpunktsreference ved kalibrering af audiometre - Del 7: Høretærskler i frit felt og diffust felt


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 1996-1:1983 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Måling og beskrivelse af ekstern støj. Del 1: Grundlæggende størrelser og fremgangsmåder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 1996-2:2007 ( Tilbagetrukket )

Akustik - Måling, beskrivelse og vurdering af ekstern støj - Del 2: Bestemmelse af eksterne støjniveauer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 1996-2:1991 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Måling og beskrivelse af ekstern støj. Del 2: Indsamling af data med henblik på arealanvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 1996-2/Amd.1:1998 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Måling og beskrivelse af ekstern støj. Del 2: Indsamling af data med henblik på arealanvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 1996-3:1991 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Måling og beskrivelse af ekstern støj. Del 3: Vejledning ved fastsættelse af støjgrænser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 2204:1975 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Retningslinier for måling af luftbåren akustisk støj og vurdering af dens virkning på mennesket


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 4869-2:1995 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Høreværn. Del 2: Beregning af det A-vægtede lydtrykniveau ved øret ved brug af høreværn


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 4869-2/AC:2007 ( Tilbagetrukket )

Akustik - Høreværn - Del 2: Beregning af det A-vægtede lydtrykniveau ved øret ved brug af høreværn


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 6189:1984 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Toneaudiometri til brug ved hørebeskyttelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00