108 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 2:1993

Brandklasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 2/A1:2004

Brandklasser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1834-1:2001

Forbrændingsmotorer - Sikkerhedskrav for konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosionsfarlige områder - Del 1: Gruppe II-motorer til brug i områder med eksplosionsfarlige gasser og dampe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 7822:1999

Tekstilglasforstærket plast. Bestemmelse af poreindhold. Tab ved tænding, mekanisk nedbrydning og statistiske optællingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 12828-1:2012

Valideringsmetode vedrørende analyse af brandgasser - Del 1: Grænser for detektering og kvantificering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 12828-2:2016

Valideringsmetoder vedrørende analyse af brandgasser – Del 2: Validering af kvantificeringsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TS 12828-3:2020

Valideringsmetode vedrørende analyse af brandgasser – Del 3: Overvejelser relateret til ringtest


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/TS 13447:2013

Funktionsbestemte brandkrav - Vejledning i brug af brandzonemodeller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 13571:2012

Livstruende forhold ved brand - Vejledning for estimering af tid, indtil der opstår livstruende forhold ved brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/TR 13571-2:2016

Livstruende forhold ved brand – Del 2: Metode og eksempler på vurdering af udholdenhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 13943:2017

Brandsikkerhed – Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 15029-1:2000

Olieprodukter. Bestemmelse af sprøjteantændelses-karakteristika ved brandhæmmende væsker. Del 1: Sprøjteflammers varighed. Hollow-cone nozzle-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/TR 15657:2013

Prøvning af brandmodstandsevne - Retningslinjer for beregningsmæssig brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 16405:2015

Rumprøvning i fuld skala og åbent kalorimeter- Vejledning om prøvetagning og måling af giftig gasudvikling ved hjælp af FTIR-teknik.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 202,00

DS/ISO/TR 16576:2017

Funktionsbestemte brandkrav – Eksempler på mål for brandsikkerhed, funktionelle krav og sikkerhedskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 16730-1:2015

Funktionsbestemte brandkrav - Procedurer og krav i forbindelse med verifikation og validering af beregningsmetoder - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 16730-2:2013

Funktionsbestemte brandkrav - Vurdering, verificering og validering af beregningsmetoder - Del 2: Eksempel på brandzonemodel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TR 16730-3:2014

Funktionsbestemte brandkrav - Vurdering, verificering og validering af beregningsmetoder - Del 3: Eksempel på CFD-model


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TR 16730-4:2014

Funktionsbestemte brandkrav - Vurdering, verifikation og validering af beregningsmetoder - Del 4: Eksempel på en strukturel model


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/TR 16730-5:2013

Funktionsbestemte brandkrav - Vurdering, verifikation og validering af beregningsmetoder - Del 5: Eksempel på en evakueringsmodel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 16732-1:2012

Funktionsbestemte brandkrav - Vurdering af brandrisiko - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/TR 16732-2:2012

Funktionsbestemte brandkrav - Vurdering af brandrisiko - Del 2: Eksempel på en kontorbygning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/TR 16732-3:2013

Funktionsbestemte brandkrav – Vurdering af brandrisiko – Del 3: Eksempel på en industriejendom


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 16733-1:2015

Funktionsbestemte brandkrav - Valg af designbrandscenarier og designbrande - Del 1: Valg af designbrandscenarier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TS 16733-2:2021

Funktionsbestemte brandkrav – Udvælgelse af dimensionerende brandscenarier og dimensionerende brande – Del 2: Dimensionerende brande


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 16734:2006

Funktionsbestemte brandkrav - Bestemmelser, der er styrende for algebraiske beregninger - Brandfaner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 16735:2007

Funktionsbestemte brandkrav - Algebraiske ligninger - røglag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 16736:2006

Funktionsbestemte brandkrav - Bestemmelser, der er styrende for algebraiske beregninger - Jetstrømme under lofter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 16737:2013

Funktionsbestemte brandkrav - Krav, der er bestemmende for algebraiske beregninger - Luftstrømme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TR 16738:2009

Funktionsbestemte brandkrav – Teknisk information om metoder til evaluering af menneskers adfærd og bevægelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TR 17524:2020

Funktionsbestemte brandkrav i Europa – Oversigt over nationale krav og anvendelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/TS 19677:2019

Vejledning i vurdering af den negative effekt af brande i naturen på miljøet og på mennesker gennem miljøeksponering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TS 19700:2016

Kontrolleret ækvivalensforholdsmetode til bestemmelse af farlige komponenter i røggasser – Rørovn til stabile måleforhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 19701:2013

Metoder til prøvetagning og analyse af røggasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 19702:2015

Retningslinjer for prøvetagning og analyse af giftige gasser og dampe i røggasser ved hjælp af FTIR-spektroskopi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 19703:2018

Dannelse og analyse af toksiske gasser ved brand – Beregning af mængden af gasarter, ækvivalente forhold og forbrændingsgrad ved brandforsøg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 20414:2020

Funktionsbestemte brandkrav – Verifikations- og valideringsprotokol for bygningers brandevakueringsmodeller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/TS 21397:2021

FTIR-analyse af brandgasser i keglekalorimeterprøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 23932-1:2018

Funktionsbestemte brandkrav – Generelle principper – Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TR 23932-2:2020

Funktionsbestemte brandkrav – Generelle principper – Del 2: Eksempel med renseri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 24678-1:2019

Funktionsbestemte brandkrav – Krav bestemmende for algebraiske ligninger – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 24678-6:2016

Funktionsbestemte brandkrav – Krav til algebraiske formler – Del 6: Fænomener relateret til overtænding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 24678-7:2019

Funktionsbestemte brandkrav – Krav til algebraiske formler – Del 7: Strålingsvarmeflux fra en åben pølbrand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 24679-1:2019

Funktionsbestemte brandkrav – Konstruktioners brandegenskaber – Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TR 24679-2:2017

Funktionsbestemte brandkrav – Bærende konstruktioner i brandsituationen – Del 2: Eksempel: lufthavnsterminal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TR 24679-3:2015

Funktionsbestemte brandkrav - Konstruktioners brandegenskaber - Del 3: Eksempel på en åben parkeringsplads


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 24679-4:2017

Funktionsbestemte brandkrav – Konstruktioners brandegenskaber – Del 4: Eksempel: femtenetagers kontorejendom opbygget af stålrammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 24679-6:2017

Funktionsbestemte brandkrav – Bærende konstruktioner i brandsituationen – Del 6: Eksempel: otteetagers kontorejendom opført i beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 26367-1:2019

Vejledning i vurdering af brandgassers negative miljøpåvirkning – Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 29473:2011

Brandprøvning – Måleusikkerheder ved brandprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TS 29761:2015

Funktionsbestemte brandkrav – Udvælgelse af dimensionerende scenarier for beboeradfærd


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 29903-1:2020

Vejledning i sammenligning af data for toksisk gas fra forskellige prøvninger – Del 1: Generelt og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 29904:2014

Brandkemi - Udvikling og måling af aerosoler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 60695-1-40:2014

Prøvning af brandrisiko - Del 1-40: Vejledning i vurdering af brandrisiko for elektrotekniske produkter - Isolerende væsker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60695-7-2:2011

Prøvning af brandrisiko - Del 7-2: Røgs og/eller brandgassers toksicitet - Resume og prøvningsmetoders anvendelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

ISO 3941:2007

Classification of fires


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,36

ISO 8421-1:1987

Fire protection -- Vocabulary -- Part 1: General terms and phenomena of fire


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,36

ISO 8421-2:1987

Fire protection -- Vocabulary -- Part 2: Structural fire protection


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,36

ISO 8421-6:1987

Fire protection -- Vocabulary -- Part 6: Evacuation and means of escape


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,36

ISO 8421-7:1987

Fire protection -- Vocabulary -- Part 7: Explosion detection and suppression means


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,36

ISO/TR 15656:2003

Fire resistance - Guidelines for evaluating the predictive capability of calculation models for structural fire behaviour


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 799,16

ISO/TR 15658:2009

Fire resistance tests - Guidelines for the design and conduct of non-furnace-based large-scale tests and simulation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 595,98

ISO/TR 16732-3:2013

Fire safety engineering - Fire risk assessment - Part 3: Example of an industrial property


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 799,16

ISO/TS 16733-2:2021

Fire safety engineering – Selection of design fire scenarios and design fires – Part 2: Design fires


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.205,51

ISO 19706:2011

Guidelines for assessing the fire threat to people


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 392,81

ISO 26367-2:2017

Guidelines for assessing the adverse environmental impact of fire effluents -- Part 2: Methodology for compiling data on environmentally significant emissions from fires


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.070,06

ISO/TR 26368:2012

Environmental damage limitation from fire-fighting water run-off


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 799,16

IEC 62899-505:2020

Printed electronics – Part 505: Quality assessment – Flexible gas sensor – Mechanical and thermal testing


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 474,08

ASTM E1355 - 12(2018)

Standard Guide for Evaluating the Predictive Capability of Deterministic Fire Models


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,87

ASTM E1546 - 15

Standard Guide for Development of Fire-Hazard-Assessment Standards


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 450,53

ASTM E2653 - 15

Standard Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine Precision Estimates for a Fire Test Method with Fewer Than Six Participating Laboratories


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 312,87

ASTM E1529 - 16e1

Standard Test Methods for Determining Effects of Large Hydrocarbon Pool Fires on Structural Members and Assemblies


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 450,53