372 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 3-7 + A1:2007

Håndildslukkere - Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 3-9:2007

Håndildslukkere - Del 9: Yderligere krav til EN 3-7 for CO2-ildslukkeres modstandsdygtighed over for tryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 3-9/AC:2007

Håndildslukkere - Del 9: Yderligere krav til EN 3-7 for CO2 ildslukkeres modstandsdygtighed over for tryk


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 3-10:2009

Håndildslukkere - Del 10: Bestemmelser for vurdering af overensstemmelse af håndildslukkere ifølge EN 3-7


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 54-22:2015+A1:2020

Brandalarmanlæg – Del 22: Linjetermodetektorer med nulstillingsfunktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS-håndbog 201:2021

DS-håndbog 201:2021

Brandhaner og slangekoblinger – Historiske danske standarder


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 149,00

DS/SBC 225:2003 - Overdraget til DNV GL

Håndildslukkere Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS/SBC 225:2007 - Overdraget til DNV GL

Særlige bestemmelser for certificering af håndildslukkeres overensstemmelse med DS/EN 3, del 1-7 Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS/SBC 246:2007 - Overdraget til DNV GL

Særlige bestemmelser for certificering af genopladning, besigtigelse og trykprøvning af håndildslukkere i overensstemmelse med DS 2320 Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS 431:1973

Dansk Ingeniørforenings norm for automatiske sprinkleranlæg i bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 45,60

1 Næste