• Standard
  • DS/SBC 225:2007 - Overdraget til DNV GL

DS/SBC 225:2007 - Overdraget til DNV GL

Særlige bestemmelser for certificering af håndildslukkeres overensstemmelse med DS/EN 3, del 1-7 Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA

Beskrivelse

Forudsætning for certificering: Udstedelse af certifikat til eftervisning af overensstemmelse med ovennævnte standard forudsætter, at ansøgeren forpligter sig til: – at overholde "Almindelige Bestemmelser for Produktcertificering " (herefter: ABP); – at overholde nærværende særlige bestemmelser; – at produktet opfylder kravene i DS/EN 3, del 1-7 og Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse omhandlende håndildslukkere.

For yderligere information og certificering; kontakt DS Certificering A/S, www.dscert.dk

Antal sider: 12

Udgivet: 2007-06-29

Godkendelsesdato: 2007-04-30

Internationale relationer :

ICS: 13.220.10 - Brandslukning

Varenummer: M221215