372 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 3-7 + A1:2007

Håndildslukkere - Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 3-9:2007

Håndildslukkere - Del 9: Yderligere krav til EN 3-7 for CO2-ildslukkeres modstandsdygtighed over for tryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 3-9/AC:2007

Håndildslukkere - Del 9: Yderligere krav til EN 3-7 for CO2 ildslukkeres modstandsdygtighed over for tryk


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 3-10:2009

Håndildslukkere - Del 10: Bestemmelser for vurdering af overensstemmelse af håndildslukkere ifølge EN 3-7


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 54-22:2015+A1:2020

Brandalarmanlæg – Del 22: Linjetermodetektorer med nulstillingsfunktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS-håndbog 201:2021

DS-håndbog 201:2021

Brandhaner og slangekoblinger – Historiske danske standarder


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 149,00

DS/SBC 225:2003 - Overdraget til DNV GL

Håndildslukkere Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS/SBC 225:2007 - Overdraget til DNV GL

Særlige bestemmelser for certificering af håndildslukkeres overensstemmelse med DS/EN 3, del 1-7 Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS/SBC 246:2007 - Overdraget til DNV GL

Særlige bestemmelser for certificering af genopladning, besigtigelse og trykprøvning af håndildslukkere i overensstemmelse med DS 2320 Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS 431:1973

Dansk Ingeniørforenings norm for automatiske sprinkleranlæg i bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 45,60

DS/EN 615:2009

Brandbeskyttelse - Brandslukningsmidler - Pulverspecifikationer (med undtagelse af klasse D-pulver)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 671-1:2012

Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 1: Slangevinder med formfast slange


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 671-2:2012

Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 2: Brandslangesystemer med flad slange


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 671-3:2012

Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 3: Vedligeholdelse af slangevinder med formfast slange og brandslangesystemer med flad slange


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 694:2014

Brandslanger - Formfaste slanger til faste installationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/INSTA 900-1:2010

Boligsprinkling - Del 1: Projektering, installation og vedligeholdelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/INSTA 900-2:2010

Boligsprinkling - Del 2: Krav og prøvningsmetoder til sprinklere med tilhørende rosetter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/INSTA TS 950:2014

Funktionsbestemte brandkrav - Komparativ metode til verificering af bygningers beregnede brandsikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1028-1 + A1:2008

Brandpumper - Centrifugalpumper med ansugningssystem - Del 1: Klassifikation - Generelt og sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1028-2 + A1:2008

Brandpumper - Centrifugalpumper med ansugningssystem - Del 2: Verifikation af generelle og sikkerhedsmæssige krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1147:2010

Transportable stiger til brug i brandberedskab


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1568-1:2018

Brandslukningsmidler - Skumkoncentrater - Del 1: Specifikationer for middelekspansionsskumkoncentrater til anvendelse på overfladen af væsker, der ikke er blandbare med vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1568-2:2018

Brandslukningsmidler - Skumkoncentrater - Del 2: Specifikationer for højekspansionsskumkoncentrater til anvendelse på overfladen af væsker, der ikke er blandbare med vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1568-3:2018

Brandslukningsmidler - Skumkoncentrater - Del 3: Specifikationer for lavekspansionsskumkoncentrater til anvendelse på overfladen af væsker, der ikke er blandbare med vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1568-4:2018

Brandslukningsmidler - Skumkoncentrater - Del 4: Specifikationer for lavekspansionsskumkoncentrater til anvendelse på overfladen af væsker, der er blandbare med vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1777:2010

Hydrauliske platforme (HP) til brandsluknings- og redningstjeneste - Sikkerhedskrav og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 1846-1:2011

Brandbekæmpelses- og redningskøretøjer - Del 1: Terminologi og betegnelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1846-2 + A1:2013

Brandbekæmpelses- og redningskøretøjer - Del 2: Generelle krav - Sikkerhed og ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1846-3:2013

Brandbekæmpelses- og redningskøretøjer - Del 3: Permanent installeret udstyr - Sikkerhed og ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1866-1:2007

Mobile ildslukkere - Del 1: Karakteristika, ydeevne og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1866-2:2014

Mobile ildslukkere - Del 2: Krav til konstruktion, modstandsevne over for tryk samt mekaniske prøvninger af ildslukkere med et maksimalt tilladt tryk på 30 bar eller lavere, som er i overensstemmelse med kravene i EN 1866-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 1866-3:2013

Mobile ildslukkere – Del 3: Krav til samling, konstruktion og modstandsevne over for tryk for CO2-ildslukkere, som overholder kravene i EN 1866-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 1869:2019

Brandtæpper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1947:2014

Brandslanger - Formfaste tilslutningsslanger og slangekoblinger til pumper og køretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS 2320:2020

Brandslukningsmateriel – Håndildslukkere – Vedligeholdelse, serviceeftersyn, periodisk undersøgelse og genopladning samt egenkontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 4649:2009

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12065:1998

Installationer og udstyr til flydende naturgas. Prøvning af skumkoncentrater, der anvendes til udvikling af medium- og højekspansionsskum samt slukningspulvere, der anvendes til brand i flydende naturgas


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12094-1:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 1: Krav og prøvningsmetoder til automatisk elektrisk styring og forsinkelsesindretning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-1/Till. 1:2005

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 1: Krav og prøvningsmetoder til automatiske elektriske styrings- og forsinkelsesanordninger


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12094-2:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 2: Krav og prøvningsmetoder til ikke-elektriske kontrolmekanismer og selvudløsere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-2/Till. 1:2005

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 2: Krav og prøvningsmetoder til ikke-elektriske automatiske styrings- og forsinkelsesanordninger


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12094-3:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 3: Krav og prøvningsmetoder for manuelle udløsnings- og stopanordninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-3/Till.1:2005

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 3: Krav og prøvningsmetoder til manuelle udløsnings- og stopanordninger


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12094-4:2004

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 4: Krav og prøvningsmetoder til ventilarrangementer med tilhørende aktuatorer til beholdere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-5:2006

Stationære brandbekæmpelsessystemer – Komponenter til gasslukningssystemer – Del 5: Krav og prøvningsmetoder til høj- og lavtryksventilervælger med tilhørende aktuatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-5/ZA:2007

Stationære brandbekæmpelsessystemer – Komponenter til gasslukningssystemer – Del 5: Krav og prøvningsmetoder til høj- og lavtryksventilvælger med tilhørende aktuatorer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12094-6:2006

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 6: Krav og prøvningsmetoder til ikke-elektriske afbrydermekanismer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-6/ZA:2007

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 6: Krav og prøvningsmetoder til ikke-elektriske afbrydermekanismer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12094-7:2001

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 7: Krav og prøvningsmetoder til dyser til CO²-systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-7/A1:2006

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 7: Krav og prøvningsmetoder for dyser til CO2-systemer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-8:2006

Stationære brandbekæmpelsessystemer – Komponenter til gasslukningssystemer – Del 8: Krav og prøvningsmetoder til koblinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-8/ZA:2007

Stationære brandbekæmpelsessystemer – Komponenter til gasslukningssystemer – Del 8: Krav og prøvningsmetoder til koblinger


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12094-9:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 9: Krav og prøvningsmetoder til specielle brandfølere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-9/Till. 1:2005

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 9: Krav og prøvningsmetoder til specielle brandfølere


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12094-10:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 10: Krav og prøvningsmetoder for trykmåleudstyr og trykkontakter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-10/Till. 1:2005

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 10: Krav og prøvningsmetoder til trykmålere og trykkontakter


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12094-11:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 11: Krav og prøvningsmetoder for mekaniske vægte


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-11/Till. 1:2005

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 11: Krav og prøvningsmetoder TIL mekaniske vægte


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12094-12:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 12: Krav og prøvningsmetoder for pneumatiske alarmer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-12/Till. 1:2005

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 12: Krav og prøvningsmetoder til pneumatiske alarmer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12094-13+AC:2003

Stationære brandslukningssystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 13: Krav til og prøvningsmetoder for kontraventiler og selvlukkende klapventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-16:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 16: Krav og prøvningsmetoder for lugttilsætningsudstyr til CO2 lavtrykssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12259-1+A1:2001

Brandslukningssystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer - Del 1: Sprinklere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 12259-1+A1/A2:2007

Brandslukningssystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer - Del 1: Sprinklere


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 12259-1+A1/A3:2006

Brandslukningssystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer - Del 1: Sprinklere


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 12259-2:1999

Brandslukningssystemer. Komponenter til sprinkler- og vandspredningssystemer. Del 2: Våd alarmventil


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 12259-2/A1:2001

Brandslukningssystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspredningssystemer - Del 2: Våd alarmventil


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 12259-2/A2:2006

Brandslukningssystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspredningssystemer - Del 2: Våd alarmventil


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 12259-2/AC:2002

Brandslukningssystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspredningssystemer - Del 2: Våd alarmventil


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 12259-3:2000

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer - Del 3: Tørre alarmventilenheder