DS/EN 54-23:2010

Brandalarmsystemer - Del 23: Brandalarmudstyr - Visuel alarm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer kravene, testmetoder og kriterier for visuel alarm enheder i et fast anlæg som skal signalere en visuel advarsel om en brand mellem brandvisnings – og brandalarmanlæg og til beboerne i en bygning. Standarden omfatter udelukkende de indretninger, som afleder deres driftseffekt ved hjælp af en fysisk elektrisk forbindelse til en ekstern kilde såsom en brandalarm system. Denne europæiske standard specificerer vurderingen af overensstemmelse og mærkning af den visuelle alarms enheder. Denne europæiske standard gælder for visuel alarm enheder, der er – og ikke er afhængige af software til deres drift, Denne europæiske standard gælder kun for pulserende eller blinkende visuel alarm enheder, f.eks. xenon blinklys. eller roterende blinklys. Enheder, der giver konstant lys indikation er udelukket fra denne europæiske standard. Denne europæiske standard er ikke beregnet til at dække visuelle indikatorer, som fx de detektorer eller om kontrol og angiver udstyr.

Antal sider: 72

Udgivet: 2010-05-28

Godkendelsesdato: 2010-04-19

Internationale relationer : EN 54-23:2010 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: 56121


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 72/WG 3

Dansk udvalg

DS/S-008