467 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 71-2+A1:2014 (Gældende til og med: 09-12-2021)

Legetøj - Sikkerhedskrav - Del 2: Brændbarhed


Status:
Gældende til og med: 09-12-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 71-2:2020

Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 2: Antændelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN ISO 340:2013

Transportbånd - Brændbarhedsegenskaber i laboratorieskala - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 597-1:2015

Møbler - Bestemmelse af antændeligheden for madrasser og polstrede sengebunde - Del 1: Antændelseskilde: Glødende cigaret


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 597-2:2015

Møbler - Bestemmelse af antændeligheden af madrasser og sengebunde - Del 2: Tændkilde svarende til brændende tændstik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/HD 604 S1/A1:2002

0,6/1 kV og 1,9/3,3 kV kraftkabler med særlige brandegenskaber til brug i kraftstationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.225,00
Lovgivning:

DS/HD 604 S1/A2:2002

0,6/1 kV og 1,9/3,3 kV kraftkabler med særlige brandegenskaber til brug i kraftstationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/HD 604 S1/A3:2006

0,6/1 kV kraftkabler og 1,9/3,3 kV højspændingskabler med særlige brandegenskaber til brug i kraftstationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.160,00
Lovgivning:

DS/EN 1021-1:2014

Møbler - Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler - Del 1: Antændelseskilde svarende til glødende cigaret


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1021-2:2014

Møbler - Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler - Del 2: Antændelseskilde svarende til tændstikflamme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

1 Næste