427 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 834-1:1999/Amd 1:2012

Prøvning af brandmodstandsevne – Bygningselementer – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 834-2:2019

Prøvning af brandmodstandsevne – Bygningselementer – Del 2: Krav og anbefalinger til måling af ovnpåvirkning af prøvemateriale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 834-4:2000

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 4: Specifikke krav til lodrette brandadskillende bærende elementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 834-5:2000

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 5: Specifikke krav til vandrette brandadskillende bærende elementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 834-6:2000

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 6: Specifikke krav til bjælker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 834-7:2000

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 7: Specifikke krav til søjler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 834-8:2002

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 8: Specifikke krav for lodrette ikke-bærende, adskillende bygningsdele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 834-8/Corr. 1:2009

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 8: Specifikke krav for lodrette ikke-bærende, adskillende bygningsdele


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 834-9:2003

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 9: Specifikke krav til ikke-bærende loftselementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 834-9/Corr. 1:2009

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 9: Specifikke krav til ikke-bærende loftselementer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00