427 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 81-73:2016 (Gældende til og med: 31-07-2022)

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for personelevatorer og person-gods-elevatorer - Del 73: Elevatorers funktion ved brand


Status:
Gældende til og med: 31-07-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 81-73:2020

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser af personelevatorer og person-gods-elevatorer – Del 73: Elevatorers opførsel ved brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/INF 147:2003

Nye europæiske standarder for brandteknisk prøvning og klassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 250,00

DS/SBC 210:2003 - Overdraget til DNV GL

Branddøre Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS/INSTA 410:1986

Brandprøvning. Byggematerialer. Antændelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 411:1986

Brandprøvning. Beklædninger. Brandbeskyttelsesevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/INSTA 412:1986

Brandprøvning. Byggematerialer. Varmeafgivelse og røgudvikling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/INSTA 413:1986

Brandprøvning. Tagdækninger. Brandspredning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/INSTA 414:1986

Brandprøvning. Gulvbeklædninger. Brandspredning og røgudvikling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 834-1:1999

Prøvning af brandmodstandsevne – Bygningselementer – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 834-1:1999/Amd 1:2012

Prøvning af brandmodstandsevne – Bygningselementer – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 834-2:2019

Prøvning af brandmodstandsevne – Bygningselementer – Del 2: Krav og anbefalinger til måling af ovnpåvirkning af prøvemateriale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 834-4:2000

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 4: Specifikke krav til lodrette brandadskillende bærende elementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 834-5:2000

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 5: Specifikke krav til vandrette brandadskillende bærende elementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 834-6:2000

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 6: Specifikke krav til bjælker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 834-7:2000

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 7: Specifikke krav til søjler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 834-8:2002

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 8: Specifikke krav for lodrette ikke-bærende, adskillende bygningsdele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 834-8/Corr. 1:2009

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 8: Specifikke krav for lodrette ikke-bærende, adskillende bygningsdele


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 834-9:2003

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 9: Specifikke krav til ikke-bærende loftselementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 834-9/Corr. 1:2009

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningsdele - Del 9: Specifikke krav til ikke-bærende loftselementer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 834-10:2014

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningskomponenter - Del 10: Specifikke krav til bestemmelse af de anvendte brandbeskyttelsesmaterialers bidrag i forbindelse med bærende stålkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 834-11:2014

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningskomponenter - Del 11: Specifikke krav til vurdering af brandbeskyttelse af bygningskomponenter i bærende stålkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 834-12:2013

Prøvning af brandmodstandsevne - Bygningskomponenter - Del 12: Specifikke krav til adskillende bygningskomponenter vurderet ved mindre end fuldskalaprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 834-13:2019

Prøvning af brandmodstandsevne – Bygningselementer – Del 13: Krav til prøvning og vurdering af anvendt brandbeskyttelse på stålbjælker med krophuller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 834-14:2019

Prøvning af brandmodstandsevne – Bygningselementer – Del 14: Krav til prøvning og vurdering af anvendt brandbeskyttelse til massiv stålstang


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS 1051.1:1979

Brandprøvning. Bygningsdeles modstandsevne mod brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 1051.2:1980

Brandprøvning. Modstandsevne mod brand. Døre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS 1052.1:1985

Brandteknisk klassifikation. Bygningsdele eksklusive døre. Modstandsevne mod brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1052.2:1985

Brandteknisk klassifikation. Døre. Modstandsevne mod brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1055:1986

Brandteknisk klassifikation. Små skorstene


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1057-1:1993

Brandteknisk klassifikation. Byggematerialer. Ubrændbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1063.1:1989

Brandteknisk klassifikation. Tagdækninger. Klasse T-tagdækninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1063.2:1989

Brandteknisk klassifikation. Gulvbelægninger. Klasse G gulvbelægninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1064.6:1986

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. BD-døre 30, sidehængte døre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1064.10:1986

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. F-døre 30, sidehængte døre, træ


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1064.1:1985

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. BS-døre 60, sidehængte døre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1064.2:1985

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. BS-døre 60, skydedøre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1064.3:1986

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. BD-døre 60, sidehængte døre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1064.11:1986

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. F-døre 30, sidehængte døre, stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1064.10/Ret. 1:2009

Branddøre - Ikke-brandprøvede døre - F-døre 30, sidehængte døre, træ


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 1064.11/Ret. 1:2009

Branddøre - Ikke-brandprøvede døre - F-døre 30, sidehængte døre, stål


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 1064.1/Ret. 1:2009

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. BS-døre 60, sidehængte døre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 1064.2/Ret. 1:2009

Branddøre. Ikke-brandprøvede døre. BS-døre 60, skydedøre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 1064.6/Ret. 1:2009

Branddøre - Ikke-brandprøvede døre - BD-døre 30, sidehængte døre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 1064.3/Ret. 1:2009

Branddøre - Ikke-brandprøvede døre - BD-døre 60, sidehængte døre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 1065-1:1990

Brandteknisk klassifikation. Byggematerialer. Klasse A og klasse B materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 1065-2:1990

Brandteknisk klassifikation. Beklædninger. Klasse 1 og klasse 2 beklædninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1070:1984

Branddøre, brandprøvede døre, BS-, BD- og F-døre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1070/Till. 2:2005

Ændring til DS 1070: Branddøre - Brandprøvede døre, BS-, BD- og F-døre


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 1182:2010 (Gældende til og med: 31-12-2021)

Prøvning af byggevarers brandreaktion - Ikke-brændbarheds-prøvning


Status:
Gældende til og med: 31-12-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 1182:2020

Prøvning af byggevarers reaktion på brand – Ikke-brændbarheds-prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 1182:2020

Prøvning af byggevarers reaktion på brand – Ikke-brændbarheds-prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TS 1187:2012

Prøvningsmetoder til udvendig brandpåvirkning af tage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1363-1:2020

Prøvning af brandmodstandsevne – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1363-2:1999

Prøvning af brandmodstandsevne. Del 2: Alternative og yderligere procedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1364-1:2015

Prøvninger af brandmodstandsevne for ikke-bærende elementer - Del 1: Vægge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1364-2:2018

Prøvning af brandmodstandsevne for ikke-bærende elementer - Del 2: Lofter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1364-3:2014

Prøvninger af brandmodstandsevne for ikke-bærende elementer - Del 3: Curtain walling - Fuld konfiguration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1364-4:2014

Prøvning af brandmodstandsevne for ikke-bærende elementer - Del 4: Curtain walling - Delkonfiguration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1364-5:2017

Prøvning af brandmodstandsevne for ikke-bærende elementer – Del 5: Luftoverførselsarmaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1365-1:2012

Prøvning af brandmodstandsevne for bærende konstruktionselementer - Del 1: Vægge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1365-1/AC:2013

Prøvning af brandmodstandsevne for bærende konstruktionselementer - Del 1: Vægge


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1365-2:2014

Prøvning af brandmodstandsevne for bærende elementer - Del 2: Gulve og lofter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1365-3:2000

Prøvning af brandmodstandsevne for bærende elementer. Del 3: Bjælker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1365-4:1999

Prøvning af brandmodstandsevne for bærende konstruktioner. Del 4: Søjler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1365-5:2004

Prøvning af brandmodstandsevne for bærende konstruktioner - Del 5: Altaner og altangange


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1365-6:2004

Prøvning af brandmodstandsevne for bærende konstruktioner - Del 6: Trapper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1366-1:2014+A1:2020

Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 1: Ventilationskanaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1366-2:2015

Prøvning af installationers brandmodstandsevne - Del 2: Brandspjæld


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1366-3:2009

Prøvning af installationers brandmodstandsevne - Del 3: Tætning af gennemføringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 1366-4 + A1:2010 (Gældende til og med: 31-08-2021)

Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 4: Lineære fugeforseglinger