149 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 473:1992

Norm for forholdsregler mod brande og eksplosion i laboratorier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1127-1:2019

Eksplosive atmosfærer – Eksplosionsforebyggelse og eksplosionsbeskyttelse – Del 1: Grundlæggende begreber og metodik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 1127-2:2014

Eksplosive atmosfærer - Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion - Del 2: Grundlæggende begreber og metodik i minedrift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1834-1:2001

Forbrændingsmotorer - Sikkerhedskrav for konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosionsfarlige områder - Del 1: Gruppe II-motorer til brug i områder med eksplosionsfarlige gasser og dampe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1834-2:2001

Forbrændingsmotorer - Sikkerhedskrav til konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosive områder - Del 2: Gruppe I-motorer til brug i underjordiske arbejdssteder udsat for grubegas og/eller brændbart støv


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 1834-3:2001

Forbrændingsmotorer - Sikkerhedskrav til konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosive områder - Del 3: Gruppe II-motorer til brug i eksplosive støvområder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 1839:2017

Bestemmelse af eksplosionsgrænser og grænsen for iltkoncentrationen (LOC) for brændbare gasser og dampe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/ISO 6184-1:1993

Eksplosionsbeskyttelse – Del 1: Bestemmelse af eksplosionsindeks for brændbart støv i luft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 6184-2:1993

Eksplosionsbeskyttelse. Del 2: Bestemmelse af eksplosionsindeks for brændbare gasser i luft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 6184-3:1993

Eksplosionsbeskyttelse. Del 3: Bestemmelse af eksplosionsindeks for andre brændstof/luft-blandinger end støv/luft og gas/luft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

1 Næste