152 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 13124-2:2004

Vinduer, døre og skodder - Modstandsdygtighed mod eksplosion - Prøvningsmetode - Del 2: Feltforsøg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13237:2012

Eksplosive atmosfærer - Termer og definitioner for materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosive atmosfærer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 13541:2012

Bygningsglas - Sikringsglas - Prøvning og klassifikation af modstandsevne over for eksplosionstryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 14034-1 + A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber - Del 1: Bestemmelse af støvskyers maksimale eksplosionstryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 14034-2 + A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber - Del 2: Bestemmelse af støveksplosioners maksimale trykstigningshastighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14034-3 + A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber - Del 3: Bestemmelse af støvskyers nedre eksplosionsgrænse (LEL)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 14034-4 + A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber - Del 4: Bestemmelse af grænsen for iltkoncentrationen for en støvsky (LOC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14373:2021

Systemer til standsning af eksplosioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 14460:2018

Eksplosionsfast udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14491:2012

Systemer til trykaflastning fra støveksplosion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning: