152 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 473:1992

Norm for forholdsregler mod brande og eksplosion i laboratorier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1127-1:2019

Eksplosive atmosfærer – Eksplosionsforebyggelse og eksplosionsbeskyttelse – Del 1: Grundlæggende begreber og metodik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 1127-2:2014

Eksplosive atmosfærer - Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion - Del 2: Grundlæggende begreber og metodik i minedrift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1834-1:2001

Forbrændingsmotorer - Sikkerhedskrav for konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosionsfarlige områder - Del 1: Gruppe II-motorer til brug i områder med eksplosionsfarlige gasser og dampe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1834-2:2001

Forbrændingsmotorer - Sikkerhedskrav til konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosive områder - Del 2: Gruppe I-motorer til brug i underjordiske arbejdssteder udsat for grubegas og/eller brændbart støv


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 1834-3:2001

Forbrændingsmotorer - Sikkerhedskrav til konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosive områder - Del 3: Gruppe II-motorer til brug i eksplosive støvområder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 1839:2017

Bestemmelse af eksplosionsgrænser og grænsen for iltkoncentrationen (LOC) for brændbare gasser og dampe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 13123-1:2001

Vinduer, døre og skodder - Modstandsevne over for eksplosion - Krav og klassifikation - Del 1: "Shock tube" prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13123-2:2004

Vinduer, døre og skodder - Modstandsdygtighed mod eksplosion - Krav og klassifikation - Del 2: Feltforsøg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 13124-1:2001

Vinduer, døre og skodder - Modstandsevne over for eksplosion - Prøvningsmetode - Del 1: "Shock tube" prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13124-2:2004

Vinduer, døre og skodder - Modstandsdygtighed mod eksplosion - Prøvningsmetode - Del 2: Feltforsøg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13237:2012

Eksplosive atmosfærer - Termer og definitioner for materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosive atmosfærer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 13541:2012

Bygningsglas - Sikringsglas - Prøvning og klassifikation af modstandsevne over for eksplosionstryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 14034-1 + A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber - Del 1: Bestemmelse af støvskyers maksimale eksplosionstryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 14034-2 + A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber - Del 2: Bestemmelse af støveksplosioners maksimale trykstigningshastighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14034-3 + A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber - Del 3: Bestemmelse af støvskyers nedre eksplosionsgrænse (LEL)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 14034-4 + A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber - Del 4: Bestemmelse af grænsen for iltkoncentrationen for en støvsky (LOC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14373:2021

Systemer til standsning af eksplosioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 14460:2018

Eksplosionsfast udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14491:2012

Systemer til trykaflastning fra støveksplosion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 14591-1:2004

Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift - Beskyttelsessystemer - Del 1: 2 bar-eksplosionssikker ventilationsstruktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 14591-1/AC:2006

Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift - Beskyttelsessystemer - Del 1: 2-bar-eksplosionssikker ventilationsstruktur


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 14591-2:2007

Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift - Beskyttelsessystemer - Del 2: Passive vandtrugsbarrierer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 14591-2/AC:2008

Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift - Beskyttelsessystemer - Del 2: Passive vandtrugsbarrierer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 14591-4:2007

Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift - Beskyttelsessystemer - Del 4: Automatiske slukningssystemer til tunnelboremaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 14591-4/AC:2008

Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift - Beskyttelsessystemer - Del 4: Automatiske slukningssystemer til tunnelboremaskiner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 14797:2007

Udstyr til trykaflastning fra eksplosioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 15089:2009

Eksplosionsisoleringssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 15188:2020

Bestemmelse af den spontane antændelighed for støvaflejringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 15198:2007

Metode til vurdering af antændelsesfaren fra ikke-elektrisk materiel og komponenter beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 15233:2007

Metode til vurdering af funktionel sikkerhed af sikringssystemer beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 15281:2006

Vejledning om inertisering til forebyggelse af eksplosioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 15794:2009

Bestemmelse af brændbare væskers eksplosionspunkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 15967:2011

Metoder til bestemmelse af det maksimale eksplosionstryk og den maksimale trykstigningshastighed for gasser og dampe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 16009:2011

Flammeløst udstyr til trykaflastning fra eksplosioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 16020:2011

Trykafledningssystem til eksplosioner i rør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 16447:2014

Klapventiler til eksplosionsundertrykkelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 16829:2016+AC:2019

Forebyggelse af og beskyttelse mod brand og eksplosion i kopelevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 50194-1:2009

Elektriske apparater til detektering af brændbare gasser i boliger - Del 1: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 50194-2:2006/A1:2016

Elektriske apparater til detektering af brændbare gasser i boliger - Del 2: Elektriske apparater til kontinuerlig drift i faste installationer i fritidskøretøjer og lignende områder - Ekstra prøvningsmetoder og krav til ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CLC/TR 50426:2005

Beregning af uønsket initiering af glødetråds elektro-eksplosive anordning ved radiofrekvent stråling - Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CLC/TR 50427:2005

Beregning af uønsket initiering af brændbare atmosfærer ved radiofrekvent stråling - Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 50495:2010

Sikkerhedsanordninger påkrævet for sikker funktion af materiel med hensyn til eksplosionsrisiko


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 60079-29-4:2010

Eksplosive atmosfærer - Del 29-4: Gasdetektorer - Ydeevnekrav til detektorer med åben passage til brændbare gasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Eksplosive atmosfærer - Del 20-2: Materialeegenskaber - Prøvningsmetoder for brændbart støv


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

Eksplosive atmosfærer – Del 20-2: Materialeegenskaber – Prøvningsmetoder for brændbart støv


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 80079-36:2016

Eksplosive atmosfærer – Del 36: Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer – Grundlæggende metoder og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 80079-36:2016/AC:2019

Eksplosive atmosfærer – Del 36: Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer – Grundlæggende metoder og krav


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 80079-37:2016

Eksplosive atmosfærer – Del 37: Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer – Ikke-elektrisk type af beskyttelse ved konstruktiv sikkerhed "c", kontrol af tændkilde "b", flydende nedsænkning "k"


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/ISO 6184-1:1993

Eksplosionsbeskyttelse – Del 1: Bestemmelse af eksplosionsindeks for brændbart støv i luft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 6184-2:1993

Eksplosionsbeskyttelse. Del 2: Bestemmelse af eksplosionsindeks for brændbare gasser i luft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 6184-3:1993

Eksplosionsbeskyttelse. Del 3: Bestemmelse af eksplosionsindeks for andre brændstof/luft-blandinger end støv/luft og gas/luft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 6184-4:1993

Eksplosionsbeskyttelse. Del 4: Bestemmelse af effekten af eksplosionsundertrykkelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

ISO/IEC 80079-20-2:2016 ED1

Explosive atmospheres – Part 20-2: Material characteristics – Combustible dusts test methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.420,85

ISO 80079-36:2016 ED1

Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Basic method and requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.420,85

ISO 80079-37:2016 ED1

Explosive atmospheres - Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Non electrical type of protection constructional safety "c", control of ignition source "b", liquid immersion "k"


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.420,85

ISO/IEC 80079-38:2016 ED1

Explosive atmospheres – Part 38: Equipment and components in explosive atmospheres in underground mines


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.420,85

ASTM E2019 - 03(2019)

Standard Test Method for Minimum Ignition Energy of a Dust Cloud in Air


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 328,06

ASTM E1491 - 06(2019)

Standard Test Method for Minimum Autoignition Temperature of Dust Clouds


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 328,06

ASTM E2831/E2831M - 11(2018)

Standard Guide for Deployment of Blast Resistant Trash Receptacles in Crowded Places


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 328,06

ASTM E2639 - 12(2018)

Standard Test Method for Blast Resistance of Trash Receptacles


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 367,43

ASTM E2931 - 13(2019)

Standard Test Method for Limiting Oxygen (Oxidant) Concentration of Combustible Dust Clouds


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 328,06

ASTM G74 - 13(2021)

Standard Test Method for Ignition Sensitivity of Nonmetallic Materials and Components by Gaseous Fluid Impact


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 472,41

ASTM E1515 - 14

Standard Test Method for Minimum Explosible Concentration of Combustible Dusts


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 328,06

ASTM E2021 - 15

Standard Test Method for Hot-Surface Ignition Temperature of Dust Layers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 328,06

ASTM G72/G72M - 15

Standard Test Method for Autogenous Ignition Temperature of Liquids and Solids in a High-Pressure Oxygen-Enriched Environment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 328,06

ASTM G126 - 16

Standard Terminology Relating to the Compatibility and Sensitivity of Materials in Oxygen Enriched Atmospheres


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 328,06

ASTM E1226 - 19

Standard Test Method for Explosibility of Dust Clouds


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 367,43

ASTM E1231 - 19

Standard Practice for Calculation of Hazard Potential Figures of Merit for Thermally Unstable Materials


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 328,06

ASTM E2677 - 20

Standard Test Method for Estimating Limits of Detection in Trace Detectors for Explosives and Drugs of Interest