DS/EN 421:2010

Beskyttelseshandsker mod ioniserende stråling og radioaktiv forurening


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer krav og prøvningsmetoder for handsker til beskyttelse mod ioniserende stråling og radioaktiv forurening. Standarden er anvendelig til handsker, som beskytter såvel hånd som forskellige dele af armen og skulderen. Den er ligeledes anvendelig til handsker til benyttelse i permanente reaktorindeslutninger.

Erstatter:


Antal sider: 32

Udgivet: 2010-08-16

Godkendelsesdato: 2010-06-14

Internationale relationer : EN 421:2010 IDT

ICS: 13.280 - Beskyttelse mod elektromagnetiske felter og stråling 13.340.40 - Beskyttelse af hænder og arme

Varenummer: M223623


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 162/WG 8

Dansk udvalg

DS/S-336