DS/CEN/TS 14383-3:2005

Forebyggelse af kriminalitet - By- og bygningsplanlægning - Del 3: Boliger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

Beskrivelse

Denne tekniske specifikation angiver retningslinjer og anbefalinger til begrænsning af risikoen for kriminalitet mod mennesker og ejendele i boliger og deres nærmeste omgivelser gennem planlægning og udformning. Specifikationen omfatter nye og eksisterende boligenheder, såvel enfamilieshuse som boligkomplekser.

Antal sider: 60

Udgivet: 2006-01-30

Godkendelsesdato: 2005-11-28

Internationale relationer : CEN/TS 14383-3:2005 IDT

ICS: 13.310 - Beskyttelse mod kriminalitet 91.020 - Fysisk planlægning. Byplanlægning 91.040.30 - Boliger

Varenummer: M202178


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 325/WG 3

Dansk udvalg

DS/S-327