DS/INF 470:2004

Anvisning for teknisk forebyggelse af vold og hærværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 555,00

Beskrivelse

Anvisningen dækker primært nyanlæg og nybyggeri, men kan også benyttes ved byfornyelse, om- og tilbygninger, ændringer af udendørs opholdsarealer, trafikale omlægninger samt større samlede udskiftninger af inventar på offentlige og fælles arealer. Det er vanskeligt at forudsige, i hvilket omfang vold og hærværk vil udvikle sig i et bestemt byområde. En effektiv forebyggelsesindsats kræver, at de omhandlede tekniske forholdsregler samordnes med sociale og kulturelle indsatser. Den vægt, hvormed de forskellige forholdsregler indgår, må bestemmes ud fra stedets karakter og dets kriminelle belastning. Fysiske afspærringer (aflæsning mv.), så vel som formaliseret overvågning ved personer, der er ansat helt eller delvis til formålet (politi, vagtpersonale, ejendomsfunktionærer mv.), kan også komme på tale. Anvisningens intentioner opfyldes kun, hvis alle anlæg og bygninger jævnligt gennemgås, og skader hurtigt udbedres, så det fysiske miljø ikke forfalder og i sig selv indbyder til mere vold og hærværk. Retningslinierne, der medfører lavere vedligeholdelsesudgifter, fører ikke nødvendigvis til større anlægsudgifter, når de anvendes allerede i byggeriets planlægningsfase. Indendørs private områder er ikke omfattet af anvisningen. Spørgsmålet om formaliseret overvågning, herunder Tv-overvågning, ligger også uden for denne anvisning. Sikkerheds- og redningsudstyr er heller ikke omfattet. Anvisningen sigter ikke mod at forebygge egentlige sabotage- og terrorhandlinger. Vedrørende teknisk sikring mod indbrudskriminalitet henvises til DS 471:1993, inklusive senere tillæg.


Antal sider: 40

Udgivet: 2004-02-12

Godkendelsesdato: 2004-01-23

Internationale relationer :

ICS: 13.310 - Beskyttelse mod kriminalitet

Varenummer: 42961


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-327