DS/INF 471:2000

Anvisning for teknisk forebyggelse af kriminalitet i bycentre og butikscentre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 640,00

Beskrivelse

Denne DS-Information giver alle, som beskæftiger sig med planlægning, anlæg og drift af by- og butikscentre, bedre mulighed for at skabe et fysisk miljø, der minimerer omfanget af kriminalitet og anden uønsket adfærd i centrene, herunder vold, hærværk og tyveri. Anvisningens generelle principper kan desuden bruges ved anlæg, hvor der kommer mange mennesker, og hvor en betydelig del vil være anonyme i forhold til hinanden. Anvisningen supplerer DS/R 470 "Teknisk forebyggelse af vold og hærværk", hvor den erstatter kapitel 5 "Bycentre", og den supplerer samtidig normen "Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet" DS 471 inkl. tillæg 2. Problemer vedrørende fortolkning af anvisningen henvises til DANSK STANDARD's planlægningsudvalg for særlige brugerkrav til byggeri og anlæg, PLU-05. Forslag om tilføjelser, ændringer osv. vil være velkomne og bedes stilet til samme udvalg. Anvisningen dækker primært nyanlæg og nybyggeri, men kan også benyttes ved bygningsrenovering, byfornyelse, om- og tilbygninger, ændringer af udendørs opholdsarealer, trafikale omlægninger og større samlede udskiftninger af inventar på offentlige og fælles arealer. Anvisningen henvender sig til alle parter, der arbejder og beskæftiger sig med planlægning af butiks- og bycentre, såvel i forbindelse med etablering af nye fritliggende centre som nye centre i byområder og eksisterende bycentre.

Antal sider: 0

Udgivet: 2000-07-05

Godkendelsesdato: 2000-03-15

Internationale relationer :

ICS: 13.310 - Beskyttelse mod kriminalitet

Varenummer: 37639


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-327