316 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/CEN/TS 54-32:2015

Brandalarmsystemer - Del 32: Planlægning, udformning, installation, idriftsættelse, brug og vedligeholdelse af alarmsystemer med tale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 81-28:2018+AC:2019

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Elevatorer til transport af personer og gods – Del 28: Fjernalarm til personelevatorer og person-gods-elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN ISO 7731:2008

Ergonomi - Advarselssignaler til offentlige områder og arbejdsområder - Akustiske advarselssignaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12094-12:2003

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 12: Krav og prøvningsmetoder for pneumatiske alarmer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 12259-2/A2:2006

Brandslukningssystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspredningssystemer - Del 2: Våd alarmventil


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 12259-3:2000

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer - Del 3: Tørre alarmventilenheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 12259-3/A1:2001

Brandslukningssystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer - Del 3: Tør alarmventil


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 12259-3/A2:2006

Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer - Del 3: Tørre alarmventilenheder


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 12259-4:2000

Stationære brandbekæmpelsessystemer. Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer. Del 4: Vandtryksdrevne alarmer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 12259-4/A1:2001

Brandslukningssystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspraysystemer - Del 4: Vanddrevne alarmklokker


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

1 Næste