DS/EN 13567 + A1:2007

Beskyttelsesbeklædning - Hånd-, arm-, bryst-, underlivs-, ben-, skridt- og ansigtsbeskyttere til fægtere - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer generelle krav til ergonomi, størrelse, dækning og ydeevne for beskyttelsesbeklædning og -udstyr til brug i fægtesporten. Krav til mærkning af beklædning og udstyr samt information fra producenten er angivet. Prøvningsmetoder er beskrevet og ydelsesniveauer er defineret.


Antal sider: 48

Udgivet: 2007-10-15

Godkendelsesdato: 2007-09-12

Internationale relationer : EN 13567:2002+A1:2007 IDT

ICS: 13.340.01 - Beskyttelsesudstyr. Generelt 13.340.10 - Beskyttelsesbeklædning

Varenummer: M222799


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 162/WG 11

Dansk udvalg

DS/S-336