DS/EN 14605 + A1:2009

Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier - Ydeevnekrav til dragter med væsketætte (type 3) eller spraytætte (type 4) samlinger, inklusive beklædningsstykker, som kun giver beskyttelse til dele af kroppen (type PB [3] og PB [4])


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer minimumskrav til følgende typer kemikaliebeskyttelsesdragter med begrænset brug og genbrug:
- Heldragtsbeklædning med væsketætte samlinger mellem forskellige dele af beklædningen (Type 3: væsketæt beklædning) og, hvis anvendelig, med væsketætte samlinger til komponentdele, så som hætter, handsker, støvler, visir eller åndedrætsudstyr, som kan være specificeret i andre europæiske standarder.


Antal sider: 16

Udgivet: 2009-05-29

Godkendelsesdato: 2009-05-20

Internationale relationer : EN 14605:2005+A1:2009 IDT

ICS: 13.340.10 - Beskyttelsesbeklædning

Varenummer: M240245


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 162/WG 3

Dansk udvalg

DS/S-336

Indgår i