DS/EN 469/AC:2006

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd - Krav til ydeevne for beskyttelsesbeklædning til brandbekæmpelse


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer minimumsniveauer for ydeevnekrav til beskyttelsesbeklædning som skal bæres under brandslukningsoperationer og lignende aktiviteter så som fx redningsarbejde, assistance under ulykker.

Antal sider: 8

Udgivet: 2006-12-21

Godkendelsesdato: 2006-10-20

Internationale relationer : EN 469:2005/AC:2006 IDT

ICS: 13.340.10 - Beskyttelsesbeklædning

Varenummer: M216230


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 162/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-336