349 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 342:2017

Beskyttelsesbeklædning – Beklædningssystemer og -genstande til beskyttelse mod kulde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 343:2019

Beskyttelsesbeklædning – Beskyttelse mod regn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 348+AC:1994

Beskyttelsesbeklædning. Bestemmelse af stoffers opførsel ved påvirkning med små sprøjt af smeltet metal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 464:1995

Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier, flydende og luftformige inklusive aerosoler og faste partikler. Prøvning af gastætte dragters tæthed (metode med indre overtryk)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 469:2020

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd – Krav til ydeevne for beskyttelsesbeklædning beregnet til brandbekæmpelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 469/A1:2007

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd - Krav til ydeevne for beskyttelsesbeklædning til brandbekæmpelse


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 469/AC:2006

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd - Krav til ydeevne for beskyttelsesbeklædning til brandbekæmpelse


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 510:2019

Specifikation for beskyttelsesbeklædning til brug ved risiko for indvikling i bevægelige dele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 530:2010

Beskyttelsesbeklædning - Slidstyrke af materiale til beskyttelsesbeklædning - Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 812:2012

Hård arbejdshat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 863:1996

Beskyttelsesklæder. Mekaniske egenskaber. Prøvningsmetode: modstand ved gennemstødning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 943-1:2015+A1:2019

Beskyttelsesbeklædning mod farlige kemikalier, faste, flydende og luftformige, inklusive flydende aerosoler og faste partikler – Del 1: Ydeevnekrav for (gastætte) kemikaliebeskyttelsesdragter af type 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 943-2:2019

Beskyttelsesbeklædning mod farlige kemikalier, faste, flydende og luftformige, inklusive aerosoler og faste partikler – Del 2: Ydeevnekrav for (gastætte) kemikaliebeskyttelsesdragter af type 1 til redningsfolk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 1073-1:2016+A1:2018

Beskyttelsesbeklædning mod faste luftbårne partikler, herunder radioaktiv forurening – Del 1: Krav og prøvningsmetoder for trykluftventileret beskyttelsesbeklædning, som beskytter kroppen og luftvejene


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1073-2:2002

Beskyttelsesbeklædning mod radioaktiv forurening - Del 2: Krav og prøvningsmetoder for ikke-ventileret beskyttelsesbeklædning mod partikulær radioaktiv forurening


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 1082-1:1997

Beskyttelsesbeklædning. Handsker og armværn til beskyttelse mod snit- og stiksår ved arbejde med knive. Del 1: Brynjehandsker og armværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 1082-2:2000

Beskyttelsesbeklædning. Handsker og armværn til beskytttelse mod snit- og stiksår ved arbejde med knive. Del 2: Handsker og armværn fremstillet af andre materialer end ringbrynje


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 1082-3:2000

Beskyttelsesbeklædning. Handsker og armværn til beskyttelse mod snit- og stiksår ved arbejde med knive. Del 3: Slagsnitsprøvning for stof, læder og andre materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1149-1:2006

Beskyttelsesbeklædning - Elektrostatiske egenskaber - Del 1: Prøvningsmetode til måling af overflademodstandsevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1149-2:1998

Beskyttelsesbeklædning. Elektrostatiske egenskaber. Del 2: Prøvningsmetode til måling af den elektriske modstand gennem et materiale (gennemgangsmodstand)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1149-3:2004

Beskyttelsesbeklædning - Elektrostatiske egenskaber - Del 3: Prøvningsmetoder til måling af elektrisk afladning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1149-5:2018

Beskyttelsesbeklædning – Elektrostatiske egenskaber – Del 5: Ydeevnekrav til materiale samt konstruktionskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 1486:2007

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd - Prøvningsmetoder og krav til reflekterende beklædning til specialiseret bekæmpelse af brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 1621-1:2013

Beskyttelsesbeklædning til motorcyklister mod mekanisk påvirkning - Del 1: Ledbeskyttere til motorcyklister - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1621-2:2014

Beskyttelsesbeklædning til motorcyklister mod mekanisk påvirkning - Del 2: Rygbeskyttere til motorcyklister - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1621-3:2018

Beskyttelsesbeklædning til motorcyklister mod mekanisk påvirkning – Del 3: Brystbeskyttere til motorcyklister – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1621-4:2013

Beskyttelsesbeklædning til motorcyklister mod mekanisk påvirkning - Del 4: Oppustelige beskyttere til motorcyklister - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 6530:2005

Beskyttelsesbeklædning - Beskyttelse mod flydende kemikalier - Prøvningsmetoder for modstand i materialer mod gennemtrængning af flydende stoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 6942:2002

Beskyttelsesbeklædning - Beskyttelse mod varme og ild - Prøvningsmetoder: Bedømmelse af materialer og materialekombinationer, der bliver udsat for strålevarme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 9151:2016

Beskyttelsesbeklædning mod varme og flammer – Bestemmelse af varmetransmission ved flammepåvirkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 9185:2007

Beskyttelsesbeklædning - Vurdering af materialers modstandsevne ved påførsel af smeltet metal i sprøjt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11393-1:2018

Beskyttelsesbeklædning for brugere af håndbårne kædesave – Del 1: Prøvebænk til prøvning af modstandsdygtigheden mod skæring af kædesav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11393-2:2019

Beskyttelsesbeklædning for brugere af håndbårne kædesave – Del 2: Prøvningsmetoder og krav til benbeskyttere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11393-5:2019

Beskyttelsesbeklædning for brugere af håndbårne kædesave – Del 5: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne for beskyttelsesgamacher


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/ISO 11393-5:2018

Beskyttelsesbeklædning for brugere af håndbårne kædesave – Del 5: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne for beskyttelsesgamacher


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11393-6:2019

Beskyttelsesbeklædning for brugere af håndbårne kædesave – Del 6: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne for beskyttelsesudstyr til overkroppen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/ISO 11393-6:2018

Beskyttelsesbeklædning for brugere af håndbårne kædesave – Del 6: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne for beskyttelsesudstyr til overkroppen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN ISO/TR 11610:2004

Beskyttelsesbeklædning - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN ISO 11611:2015

Beskyttelsesbeklædning til brug ved svejsning og lignende processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11612:2015

Beskyttelsesbeklædning - Beklædning til beskyttelse mod varme og ild - Minimumkrav til ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 11613:2017

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd involveret i støtteaktiviteter ved bekæmpelse af bygningsbrand – Prøvningsmetoder på laboratorie og ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 11999-1:2015

Personlige værnemidler til brandmænd - Prøvningsmetoder og krav til personlige værnemidler anvendt af brandmænd, som er udsat for høje temperaturer og/eller flammer under bekæmpelse af brande i konstruktioner - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TS 11999-2:2015

Personlige værnemidler til brandmænd - Prøvningsmetoder og krav til personlige værnemidler anvendt af brandmænd, som er udsat for høje temperaturer og/eller flammer under bekæmpelse af brande i konstruktioner- Del 2: Kompatibilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 11999-3:2015

Personlige værnemidler til brandmænd - Prøvningsmetoder og krav til personlige værnemidler anvendt af brandmænd, som er udsat for høje temperaturer og/eller flammer under bekæmpelse af brande i konstruktioner - Del 3: Beklædning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 11999-4:2015

Personlige værnemidler til brandmænd - Prøvningsmetoder og krav til personlige værnemidler anvendt af brandmænd, som er udsat for høje temperaturer og/eller flammer under bekæmpelse af brande i konstruktioner - Del 4: Handsker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 11999-5:2015

Personlige værnemidler til brandmænd - Prøvningsmetoder og krav til personlige værnemidler anvendt af brandmænd, som er udsat for høje temperaturer og/eller flammer under bekæmpelse af brande i konstruktioner - Del 5: Hjelme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 11999-6:2016

Personlige værnemidler til brandmænd - Prøvningsmetoder og krav til personlige værnemidler anvendt af brandmænd, som er udsat for høje temperaturer og/eller flammer under bekæmpelse af brande i konstruktioner - Del 6: Fodtøj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 11999-9:2016

Personlige værnemidler til brandmænd – Prøvningsmetoder og krav til personlige værnemidler anvendt af brandmænd, som er udsat for høje temperaturer og/eller flammer under bekæmpelse af brande i konstruktioner – Del 9: Røgdykkerhætterr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 12127-1:2015

Beklædning til beskyttelse mod varme og ild - Bestemmelse af kontaktvarmeoverførsel gennem beskyttelsesbeklædning eller delmaterialer - Del 1: Kontaktvarme fremstillet ved hjælp af varmecylinder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 12127-2:2008

Beskyttelsesbeklædning mod varme og ild - Bestemmelse af kontaktvarmeoverførsel gennem beskyttelsesbeklædning eller lignende materialer - Del 2: Prøvningsmetode med brug af kontaktvarme frembragt via små, faldende cylindre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12477:2002

Beskyttelseshandsker til svejsere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 13034 + A1:2009

Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier - Ydeevnekrav til kemikaliebeskyttelsesbeklædning, som yder en begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier (type 6- og type PB [6]-udstyr)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 13158:2018

Beskyttelsesbeklædning – Beskyttelsesjakker, krops- og skulderbeskyttelse til brug i ridesporten, til ryttere, til personer, der arbejder med heste, og til kuske – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 13277-1:2001

Beskyttelsesudstyr til kampsport - Del 1: Generelle krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 13277-2:2001

Beskyttelsesudstyr til kampsport - Del 2: Yderligere krav og prøvningsmetoder til vristbeskyttere, skinnebensbeskyttere og underarmsbeskyttere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 13277-3:2014

Beskyttelsesudstyr til kampsport - Del 3: Yderligere krav og prøvningsmetoder til beskyttelselsesudstyr til overkroppen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 13277-5:2002

Beskyttelsesudstyr til kampsport - Del 5: Yderligere krav og prøvningsmetoder til genital- og underlivsbeskyttelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 13277-6:2003

Beskyttelsesudstyr til kampsport - Del 6: Yderligere krav og prøvningsmetoder til brystbeskyttelse til kvinder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 13506-1:2017

Beskyttelsesbeklædning mod varme og flammer – Del 1: Prøvningsmetode til heldragter – Måling af overført energi ved hjælp af en mannequin udstyret med sensorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 13506-2:2017

Beskyttelsesbeklædning mod varme og flammer – Del 2: Prognose for forbrændingsskade – Beregningskrav og testcases


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13546 + A1:2007

Beskyttelsesbeklædning - Hånd-, arm-, bryst-, mave-, ben-, fod- og skridtbeskyttere til hockeymålmænd og skinnebensbeskyttere til hockeyspillere - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 13567 + A1:2007

Beskyttelsesbeklædning - Hånd-, arm-, bryst-, underlivs-, ben-, skridt- og ansigtsbeskyttere til fægtere - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 13688:2013

Beskyttelsesbeklædning - Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 13982-1:2005

Beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler - Del 1: Krav til ydeevne til kemikaliebeskyttelsesdragter, som yder beskyttelse for hele kroppen mod faste luftbårne partikler (type 5 -dragter)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning: