DS/EN 175:1997

Personlige værnemidler. Udstyr til øjen- og ansigtsbeskyttelse ved svejsning og lignende processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for personligt beskyttelsesudstyr, som anvendes til at beskytte operatørens øjne og ansigt mod skadelig optisk stråling og andre særlige risici og farer ved almindelig svejsning, skæring og lignende operationer. Denne standard specificerer beskyttelse mod strålingsfare, brændbarhed, mekaniske og elektriske farer under hensyntagen til de ergonomiske aspekter.

Antal sider: 16

Udgivet: 1998-05-11

Godkendelsesdato: 1997-12-01

Internationale relationer : EN 175:1997 IDT

ICS: 13.340.20 - Hovedbeskyttelsesudstyr

Varenummer: 12019


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 85

Dansk udvalg

DS/V-001