DS/EN 140/AC:2000

Åndedrætsværn. Halvmasker og kvartmasker. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette rettelsesblad til EN 140:1998 indeholder rettelser til figur 5.

Antal sider: 4

Godkendelsesdato: 2000-03-15

Internationale relationer : EN 140:1998/AC:1999 IDT

ICS: 13.340.30 - Åndedrætsværn

Varenummer: 42771


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 79

Dansk udvalg

DS/S-350