DS/EN 140:1998

Åndedrætsværn. Halvmasker og kvartmasker. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer minimumskrav til halvmasker og kvartmasker til anvendelse i åndedrætsværn med undtagelse af åndedrætsværn i evakueringsudstyr samt dykkerudstyr.

Erstatter:


Antal sider: 24

Udgivet: 1999-05-10

Godkendelsesdato: 1998-11-25

Internationale relationer : EN 140:1998 IDT

ICS: 13.340.30 - Åndedrætsværn

Varenummer: 30205


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 79

Dansk udvalg

DS/S-350