DS/EN 142:2002

Åndedrætsværn - Bidemundstykker - Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard omhandler bidemundstykker til åndedrætsværn, med undtagelse af åndedrætsværn til evakueringsbrug samt dykkerudstyr. Den fastsætter minimumskravene til bidemundstykker, der bruges i et åndedrætsværn.

Erstatter:


Antal sider: 24

Udgivet: 2002-06-11

Godkendelsesdato: 2002-05-21

Internationale relationer : EN 142:2002 IDT

ICS: 13.340.30 - Åndedrætsværn

Varenummer: 47106


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 79

Dansk udvalg

DS/S-350