DS/EN 149 + A1:2009

Åndedrætsværn - Filtrerende ansigtsmasker til beskyttelse mod partikler - Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer minimumskrav til filtrerende halvmasker anvendt som åndedrætsværn mod partikler, dog undtaget åndedrætsværn anvendt som evakueringsudstyr.


Antal sider: 44

Udgivet: 2009-06-15

Godkendelsesdato: 2009-05-29

Internationale relationer : EN 149:2001+A1:2009 IDT

ICS: 13.340.30 - Åndedrætsværn

Varenummer: M240206


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 79

Dansk udvalg

DS/S-350

Indgår i