DS/EN 136/AC:2004

Åndedrætsværn - Helmasker - Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette rettelsesblad indeholder en tilføjelse til figur 9 og en ændring af anden sætning i underafsnit 10.4.


Antal sider: 8

Godkendelsesdato: 2004-02-24

Internationale relationer : EN 136:1998/AC:2003 IDT

ICS: 13.340.30 - Åndedrætsværn

Varenummer: 54756


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 79

Dansk udvalg

DS/S-350