DS/EN 137:2006

Åndedrætsværn - Trykflaskeapparat med helmaske - Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard omhandler trykflaskeapparater med helmaske anvendt som åndedrætsværn med undtagelse af evakueringsudstyr og dykkerapparater. Standarden specificerer minimumskravene til trykflaskeapparater med helmaske.

Erstatter:


Antal sider: 44

Udgivet: 2007-01-29

Godkendelsesdato: 2006-11-28

Internationale relationer : EN 137:2006 IDT

ICS: 13.340.30 - Åndedrætsværn

Varenummer: 49935


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 79/SC 6

Dansk udvalg

DS/S-350