DS/EN 143:2000 ( Tilbagetrukket )

Åndedrætsværn. Partikelfiltre. Krav, prøvning og mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer partikelfiltre til anvendelse i ikke-luftforsynede åndedrætsværn. Standarden omfatter ikke evakueringsudstyr og filtrerende ansigtsmasker.

Erstatter:


Antal sider: 40

Udgivet: 2000-07-05

Godkendelsesdato: 2000-05-05

Tilbagetrækningsdato: 2021-08-31

Internationale relationer : EN 143:2000 IDT

ICS: 13.340.30 - Åndedrætsværn

Varenummer: 36072


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 79

Dansk udvalg

DS/S-350