108 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 374-1:2016

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer – Del 1: Terminologi og ydeevnekrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer – Del 1: Terminologi og ydeevnekrav


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 374-2:2019

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 2: Bestemmelse af modstandsevne over for gennemtrængning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 374-2:2019

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 2: Bestemmelse af modstandsevne over for gennemtrængning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 374-4:2019

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 4: Bestemmelse af modstandsevne over for nedbrydning forårsaget af kemikalier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 374-4:2019

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 4: Bestemmelse af modstandsevne over for nedbrydning forårsaget af kemikalier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 374-5:2016

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 5: Terminologi og ydeevnekrav for mikroorganisme-risici


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 388:2016+A1:2018

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 407:2004 (Gældende til og med: 30-04-2021)

Beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og/eller ild)


Status:
Gældende til og med: 30-04-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 407:2020

Beskyttelseshandsker og andre værnemidler mod termiske risici (varme og/eller ild)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 421:2010

Beskyttelseshandsker mod ioniserende stråling og radioaktiv forurening


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 511:2006

Beskyttelsesbeklædning - Beskyttelseshandsker mod kulde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 659 + A1:2008

Beskyttelseshandsker til brandmænd


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 659 + A1/AC:2009

Beskyttelseshandsker til brandmænd


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1082-1:1997

Beskyttelsesbeklædning. Handsker og armværn til beskyttelse mod snit- og stiksår ved arbejde med knive. Del 1: Brynjehandsker og armværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 1082-2:2000

Beskyttelsesbeklædning. Handsker og armværn til beskytttelse mod snit- og stiksår ved arbejde med knive. Del 2: Handsker og armværn fremstillet af andre materialer end ringbrynje


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 1082-3:2000

Beskyttelsesbeklædning. Handsker og armværn til beskyttelse mod snit- og stiksår ved arbejde med knive. Del 3: Slagsnitsprøvning for stof, læder og andre materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 10819:2013

Mekaniske vibrationer og chok - Hånd-arm-vibrationer - Metode til måling og vurdering af vibrationsdæmpning af handsker målt i håndfladen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 10819:2013/A1:2019

Mekaniske vibrationer og chok – Hånd-arm-vibrationer – Metode til måling og vurdering af vibrationsdæmpning af handsker målt i håndfladen


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11393-4:2019

Beskyttelsesbeklædning for brugere af håndbårne kædesave – Del 4: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne for beskyttelseshandsker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12477:2002

Beskyttelseshandsker til svejsere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 12477/A1:2005

Beskyttelseshandsker til svejsere


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 13277-2:2001

Beskyttelsesudstyr til kampsport - Del 2: Yderligere krav og prøvningsmetoder til vristbeskyttere, skinnebensbeskyttere og underarmsbeskyttere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 13277-7:2009

Beskyttelsesudstyr til kampsport - Del 7: Yderligere krav og prøvningsmetoder til hånd- og fodbeskyttere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 13594:2015

Beskyttelseshandsker til motorcyklister - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14120 + A1:2007

Beskyttelsesbeklædning - Vrist-, håndflade-, knæ- og albuebeskyttere til brugere af rullesportsudstyr - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 14328:2005

Beskyttelsesbeklædning - Handsker og armværn til beskyttelse mod snitsår med motordrevne knive - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/CEN/TS 15256:2005

Beskyttelsesbeklædning - Hånd-, arm-, ben-, skridt- og nakkebeskyttelse til brug i ishockey - Beskyttelse til spillere undtagen til målvogtere - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15613:2008

Knæ- og albuebeskyttere til indendørs sport - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 16027:2012

Beskyttelsesbeklædning - Handsker med beskyttende effekt til målvogtere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 16350:2014

Beskyttelseshandsker - Elektrostatiske egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 16778:2016

Beskyttelseshandsker - Bestemmelse af dimethylformamid i handsker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 18639-4:2018

Sæt af personlige værnemidler til brandmænd, der foretager specielle redningsaktiviteter – Del 4: Handsker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 18889:2019

Beskyttelseshandsker til brug ved håndtering af pesticider – Krav til ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 20320:2020

Beskyttelsesbeklædning til brugere af snowboards – Håndledsbeskyttere – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/ISO 20320:2020

Beskyttelsesbeklædning til brugere af snowboards – Håndledsbeskyttere – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 21420:2020

Beskyttelseshandsker – Generelle krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/ISO 21420:2020

Beskyttelseshandsker – Generelle krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 23388:2018

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60903:2004

Arbejde under spænding - Handsker af isolerende materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 60984/A1:2003

Ærmer af isolerende materialer til arbejde under spænding


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

ISO 374-1:2016

Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 389,67

ISO 374-1:2016/Amd 1:2018

Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks AMENDMENT 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

ISO 374-2:2019

Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms -- Part 2: Determination of resistance to penetration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 374-4:2019

Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms -- Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 374-5:2016

Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 255,30

ISO 10819:2013/Amd 1:2019

Mechanical vibration and shock – Hand-arm vibration – Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand AMENDMENT 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

ISO 11933-2:1997

Components for containment enclosures – Part 2: Gloves, welded bags, gaiters for remote – handling tongs and for manipulators


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Fransk
Pris fra:
kr. 1.195,88

ISO 13999-1:1999

Protective clothing – Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives – Part 1: Chain-mail gloves and arm guards


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.061,51

ISO 13999-2:2003

Protective clothing – Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives – Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 591,22

ISO 13999-3:2002

Protective clothing – Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives – Part 3: Impact cut test for fabric, leather and other materials


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 591,22

ISO 15383:2001

Protective gloves for firefighters - Laboratory test methods and performance requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 792,77

ISO 18889:2019

Protective gloves for pesticide operators and re-entry workers -- Performance requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 20320:2020

Protective clothing for use in snowboarding — Wrist protectors — Requirements and test methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 21420:2020

Protective gloves -- General requirements and test methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 21924-2:2017

Protective equipment for martial arts – Part 2: Additional requirements and test methods for instep protectors, shin protectors and forearm protectors


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 389,67

ISO 21924-7:2017

Protective equipment for martial arts – Part 7: Additional requirements and test methods for hand and foot protectors


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 389,67

ASTM D7329 - 07(2018)

Standard Specification for Food Preparation and Food Handling (Food Service) Gloves


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 317,16

ASTM D7866 - 14a

Standard Specification for Radiation Attenuating Protective Gloves


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 279,10

ASTM F2961 - 15

Standard Test Method for Characterizing Gripping Performance of Gloves Using a Torque Meter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 317,16

DSF/EN 388:2016/prA1:2018 ( Forslag )

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

DSF/EN ISO 10819:2013/prA2 ( Forslag )

Mekaniske vibrationer og chok – Hånd-arm-vibrationer – Metode til måling og vurdering af vibrationsdæmpning af handsker målt i håndfladen


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 202,00

DSF/prEN 12477 ( Forslag )

Beskyttelseshandsker til svejsere


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:

DSF/ISO/DIS 23407 ( Forslag )

Beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og/eller ild)


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 284,00

DSF/FprEN 60903:2014 ( Forslag )

Arbejde under spænding - Handsker af isolerende materialer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Revision af:

DSF/FprEN 60984:2014 ( Forslag )

Arbejde under spænding - Ærmer af isolerende materialer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 10819:2013/DAmd 2 ( Forslag )

Mechanical vibration and shock – Hand-arm vibration – Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand – AMENDMENT 2


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:

DS/EN 374-1:1994 ( Tilbagetrukket )

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Del 1: Terminologi og krav til ydeevne


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 374-1:1997 ( Tilbagetrukket )

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Del 1: Terminologi og krav til ydeevne


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 374-1:2003 ( Tilbagetrukket )

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og krav til ydeevne


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 374-2:1994 ( Tilbagetrukket )

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Del 2: Prøvning af tæthed med luft eller vand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 374-2:2003 ( Tilbagetrukket )

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer - Del 2: Bestemmelse af modstand mod gennemtrængning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00