DS/EN 358:2000 ( Tilbagetrukket )

Faldsikringsmateriel. Støttebælter og støtteliner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard gælder for støttebælter og støtteliner. Den angiver krav, prøvning, mærkning og information, som skal angives af fabrikanten.

Erstatter:


Antal sider: 16

Udgivet: 2000-09-08

Godkendelsesdato: 2000-08-09

Tilbagetrækningsdato: 2019-06-04

Internationale relationer : EN 358:1999 IDT

ICS: 13.340.60 - Beskyttelse mod at falde og glide 13.340.99 - Andet beskyttelsesudstyr

Varenummer: 33560


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 160

Dansk udvalg

DS/S-817