DS/EN 365:2004

Personlige værnemidler og faldsikringsmateriel - Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Erstatter:


Antal sider: 16

Udgivet: 2004-11-14

Godkendelsesdato: 2004-10-18

Internationale relationer : EN 365:2004 IDT

ICS: 13.340.99 - Andet beskyttelsesudstyr 13.340.60 - Beskyttelse mod at falde og glide

Varenummer: 46589


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 160

Dansk udvalg

DS/S-817

Indgår i