97 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS 1:1980

Anbefalede konstruktionsmål efter normtal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 3:1981

Normtal og normtalrækker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 15:1976

Rundinger og rejfninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 17:1981

Normtal og normtalrækker. Retningslinier for anvendelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO/IEC Guide 98-1:2009

Måleusikkerhed - Del 1: Introduktion i at udtrykke måleusikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC GUIDE 98-3:2008

Vejledning i at udtrykke måleusikkerhed (GUM)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.160,00

DS/ISO/IEC Guide 98-4:2012

Måleusikkerhed - Del 4: Måleusikkerhedens rolle i forbindelse med overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC Guide 99:2008

Metrologi - Terminologi - Grundlæggende og generelle begreber (VIM)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 5479:2004

Statistisk fortolkning af data - Test for afvigelse fra normalfordelingen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 5725-1:1995

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 1: Generelle principper og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 5725-1/Cor.1:2000

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 1: Generelle principper og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 5725-2:2019

Nøjagtighed af målemetoder og -resultater (korrekthed og præcision) – Del 2: Grundlæggende metode til bestemmelse af repeterbarhed og reproducerbarhed af standardiserede målemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 5725-3:1995

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 3: Mellemliggende mål for præcision af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 5725-3/Corr.1:2002

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 3: Mellemliggende mål for præcision af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 5725-4:2020

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater – Del 4: Grundlæggende metoder til bestemmelse af en standardiseret målemetodes korrekthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 5725-5:2000

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 5: Alternative metoder til bestemmelse af præcisionen af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 5725-5/Corr. 1:2005

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 5: Alternative metoder til bestemmelse af præcisionen af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 5725-6:1995

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 6: Praktisk brug af værdier for nøjagtighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 5725-6/Corr. 1:2010

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 6: Praktisk brug af værdier for nøjagtighed


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 10012:2003

Styring af målesystemer - Krav til måleprocesser og måleudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 350,00

DS/CEN/TR 10345:2013

Vejledning om behandling af statistiske data fra ringanalyser til validering af analysemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 11843-1:2003

Detektionsevne - Del 1: Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 11843-1/Corr.1:2004

Detektionsevne - Del 1: Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 11843-2:2003

Detektionsevne - Del 2: Metodik i forbindelse med lineær kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 11843-2/Corr. 1:2007

Detektionsevne - Del 2: Metodik i forbindelse med lineær kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 11843-3:2003

Detektionsevne - Del 3: Metodik til bestemmelse af påvisningsgrænsen for en responsvariabel uden brug af kalibreringsdata


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 11843-4:2004

Detektionsevne - Del 4: Metodik til sammenligning af den mindste detekterbare værdi med en given værdi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 11843-5:2008

Detektionsevne - Del 5: Metodik i forbindelse med lineær og ikke lineær kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 11843-5:2008/Amd 1:2017

Detektionsevne - Del 5: Metodik i forbindelse med lineær og ikke lineær kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 11843-6:2019

Detektionsevne – Del 6: Metode til bestemmelse af den kritiske værdi og den mindste målbare værdi i Poissonfordelte målinger ved tilnærmet normalfordeling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 11843-7:2018

Detektionsevne – Del 7: Metodik baseret på instrumentel støjs stokastiske egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/TS 17503:2015

Statistiske metoder til evaluering af usikkerhed - Vejledning om evaluering af usikkerhed ved hjælp af modeller med to krydsede faktorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 21748:2017

Vejledning i brug af estimater for repeterbarhed, reproducerbarhed og nøjagtighed ved evaluering af måleusikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TS 21749:2005

Måling og usikkerhed i forbindelse med metrologiske anvendelser - Gentagne målinger og hierarkiske forsøg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TR 22971:2005

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Praktisk vejledning i brug af ISO 5725-2:1994 ved forsøgsplanlægning, implementering og statistisk analyse i forbindelse med resultater for interlaboratoriel repeterbarhed og reproducerbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TS 23165:2006

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Retningslinjer for evaluering af måleusikkerheder ved koordinatmålemaskiners godkendelses- og reverifikationsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60746-3:2002

Udtryk for elektrokemiske analysatorers egenskaber - Del 3: Elektrolytisk ledeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN IEC 61010-2-201:2018

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug - Del 2-201: Særlige krav til styringsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 61010-2-202:2017

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug – Del 2-202: Særlige krav til elektrisk betjente servoventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 61580-7:1996

Målemetoder for bølgeledere. Del 7. Grafisk metode for bestemmelse af bølgelederes ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 62419:2009

Styringsteknologi - Regler for benævnelse af måleinstrumenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 62431:2009

Metoder til måling af absorbenters refleksionskoefficient for elektromagnetiske bølger på millimeterbølgelængder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 62703:2013

Angivelse af flourometriske iltanalysatorers egenskaber i flydende medier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN IEC 62828-1:2018

Referencebetingelser og testning af transmittere til industri- og procesmåling – Del 1: Generelle procedurer for alle typer transmittere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008

Propagation of distributions using a Monte Carlo method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.364,64

ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 2:2011

Extension to any number of output quantities


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.226,79

ISO 497:1973

Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of preferred numbers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 399,74

ISO 2533:1975/Add 2:1997

Extension to - 5000 m and standard atmosphere as a function of altitude in feet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.364,64

ISO 2533:1975/Add 1:1985

Hypsometrical tables


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

ISO 2533:1975

Standard Atmosphere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.364,64

ISO 10012:2003

Measurement management systems – Requirements for measurement processes and measuring equipment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 813,27

ISO 11095:1996

Linear calibration using reference materials


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 951,11

ISO 11843-6:2019

Capability of detection – Part 6: Methodology for the determination of the critical value and the minimum detectable value in Poisson distributed measurements by normal approximations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 813,27

ISO 11843-7:2018

Capability of detection – Part 7: Methodology based on stochastic properties of instrumental noise


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 606,50

ISO 21748:2017

Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty evaluation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.088,95

IEC 60528:1975

Expression of performance of air quality infra-red analyzers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 723,67

IEC TR 62456:2007

An electrochemical reference system for use in different solvent media - The decamethylated ferricinium/ferrocene redox couple


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 137,84

ASTM D3609 - 00(2014)

Standard Practice for Calibration Techniques Using Permeation Tubes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D5906 - 02(2013)

Standard Guide for Measuring Horizontal Positioning During Measurements of Surface Water Depths


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM F2537 - 06(2017)

Standard Practice for Calibration of Linear Displacement Sensor Systems Used to Measure Micromotion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 279,84

ASTM D6091 - 07(2014)

Standard Practice for 99?%/95?% Interlaboratory Detection Estimate (IDE) for Analytical Methods with Negligible Calibration Error


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM D3796 - 09(2016)

Standard Practice for Calibration of Type S Pitot Tubes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM D7510 - 10(2016)e1

Standard Practice for Performing Detection and Quantitation Estimation and Data Assessment Utilizing DQCALC Software, based on ASTM Practices D6091 and D6512 of Committee D19 on Water


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 279,84

ASTM D7729 - 12(2018)e1

Standard Practice for Determining and Expressing Precision of Measurement Results, in the Analysis of Water, as Relative Standard Deviation, Utilizing DQCALC Software


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D7782 - 13

Standard Practice for Determination of the 99 %/95 % Critical Level (WCL) and a Reliable Detection Estimate (WDE) Based on Within-laboratory Data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM D7783 - 13

Standard Practice for Determination of the 99 %/95 % Critical Level (WCL) and a Reliable Detection Estimate (WDE) Based on Within-laboratory Data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM E29 - 13(2019)

Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM E2655 - 14(2020)

Standard Guide for Reporting Uncertainty of Test Results and Use of the Term Measurement Uncertainty in ASTM Test Methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM E2617 - 17

Standard Practice for Validation of Empirically Derived Multivariate Calibrations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM E2782 - 17

Standard Guide for Measurement Systems Analysis (MSA)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 457,91

ASTM F2216 - 17a

Standard Specification for Selectorized Strength Equipment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM F2277 - 17a

Standard Test Methods for Evaluating Design and Performance Characteristics of Selectorized Strength Equipment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM E2254 - 18

Standard Test Method for Storage Modulus Calibration of Dynamic Mechanical Analyzers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 279,84

DSF/prEN IEC 61010-2-201:2020 ( Forslag )

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug – Del 2-201: Særlige krav til styringsudstyr


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 491,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DSF/FprEN IEC 61010-2-202:2020 ( Forslag )

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug – Del 2-202: Særlige krav til elektrisk betjente servoventiler


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 202,00


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:

DS/EN ISO 1:2002 ( Tilbagetrukket )

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Standard referencetemperatur for geometrisk produktspecifikation og verifikation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS 14:1977 ( Tilbagetrukket )

Normalkonusser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog: