249 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/INF 60:1990

Overfladebeskaffenhed. Overfladeruhed. Ordliste over nordiske termer for overfladen og dens parametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk/Svensk/Norsk/Finsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 1119:2012

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Konusser og konusvinkler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 1302:2002

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Angivelse af overfladebeskaffenhed i teknisk produktdokumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1370:2012

Støbning - Undersøgelse af overfladebeskaffenhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 1463:2004 (Gældende til og med: 30-11-2021)

Metal- og oxidbelægninger - Måling af lagtykkelse - Mikroskopimetode


Status:
Gældende til og med: 30-11-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 2177:2004

Metalbelægninger - Måling af lagtykkelse - Coulometrisk metode ved anodisk opløsning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 2361:1995

Elektrolytisk udfældning af nikkelbelægninger på magnetiske og og ikke-magnetiske substrater. Måling af lagtykkelse. Magnetisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 3543:2001

Metalliske og ikke-metalliske belægninger - Måling af tykkelse - Betareflektionsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 3543/AC:2006

Metalliske og ikke-metalliske belægninger - Måling af tykkelse - Betareflektionsmetode


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 3868:1994

Metalliske og andre ikke-organiske belægninger. Måling af lagtykkelse. Fizeaus multi-stråle-interferensmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 3882:2003

Metalliske og andre ikke-organiske belægninger - Oversigt over metoder til måling af tykkelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 4287:1998

Geometriske produktspecifikationer (GPS). Overfladebeskaffenhed. Profilmetode. Termer, definitioner og overfladebeskaffenhedsparametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 4287/A1:2009

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed - Profilmetode - Termer, definitioner og overfladebeskaffenhedsparametre - Tillæg 1: Peak count number


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 4287/Corr. 1:2007

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed - Profilmetode - Termer, definitioner og overfladebeskaffenhedsparametre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 4287/Corr. 2:2007

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed - Profilmetode - Termer, definitioner og overfladebeskaffenhedsparametre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 4288:1998

Geometriske produktspecifikationer (GPS). Overfladebeskaffenhed, profilmetode. Regler og procedurer for evaluering af overfladebeskaffenhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 4288/Corr. 1:2007

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed, profilmetode - Regler og procedurer for evaluering af overfladebeskaffenhed


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 4291:1990

Metoder til vurdering af rundhedsafvigelser. Måling af variationer i radius


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 4518:1995 (Gældende til og med: 31-10-2021)

Metalliske belægninger. Måling af lagtykkelse. Profilmetode


Status:
Gældende til og med: 31-10-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 8401:2017

Metalliske belægninger – Oversigt over metoder til måling af duktilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 8785:1999

Geometriske produktspecifikationer. Overfladeufuldkommenhed. Termer, definitioner og parametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 9220:1994

Metalliske belægninger. Måling af lagtykkelse. Elektronmikroskopmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 10049:2014

Måling af ruhed på metalliske flade produkter - Ra (aritmetrisk middelværdi) og RPc (antal profiltoppe)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 10318:2005

Bestemmelse af tykkelse og kemisk sammensætning af zink- og aluminiumbaserede metalliske belægninger - Standardmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 12085:1997

Geometriske produktspecifikationer (GPS). Overfladebeskaffenhed, profilmetode. Motivparametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12085:1998

Geometriske produktspecifikationer (GPS). Overfladebeskaffenhed, profilmetode. Motivparametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 12085/Corr. 1:2007

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed, profilmetode - Motivparametre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 12180-1:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Cylindricitet - Del 1: Termer, definitioner og cylindricitetsparametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 12180-2:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Cylindricitet - Del 2: Specifikationsoperatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12181-1:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Rundhed - Del 1: Termer, definitioner og rundhedsparametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12181-2:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Rundhed - Del 2: Specifikationsoperatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 12780-1:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Rethed - Del 1: Termer, definitioner og rethedsparametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12780-2:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Rethed - Del 2: Specifikationsoperatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 12781-1:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Planhed - Del 1: Termer, definitioner og planhedsparametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12781-2:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Planhed - Del 2: Specifikationsoperatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13036-1:2010

Vej- og flyvepladsbelægning - Overfladekarakteristik - Prøvningsmetoder - Del 1: Måling af en vejbelægnings makrostrukturdybde ved hjælp af volumetrisk teknik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 13036-2:2010

Vej- og flyvepladsbelægning - Overfladekarakteristik - Prøvningsmetoder - Del 2: Bestemmelse af en vejbelægnings friktion ved hjælp af dynamiske målesystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13036-4:2012

Vej- og flyvepladsbelægning - Overfladekarakteristik - Prøvningsmetoder - Del 4: Metode til måling af en belægnings slip- og friktionsmodstand: Pendulprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13036-5:2019

Vej- og flyvepladsbelægning – Overfladekarakteristika – Prøvningsmetoder – Del 5: Bestemmelse af det langsgående ujævnhedsindeks


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13036-7:2003

Vej- og flyvepladsbelægning - Overfladekarakteristika - Prøvningsmetoder - Del 7: Måling af ujævnheder ved vejbelægninger: retskedeprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13523-1:2017

Båndlakeret metal – Prøvningsmetoder – Del 1: Lagtykkelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 13565-1:1997

Geometriske produktspecifkationer (GPS). Overfladebeskaffenhed, profilmetode. Overflader med niveaudelte funktionsegenskaber. Del 1: Filtrering, og generelle målebetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 13565-1:1998

Geometriske produktspecifikationer (GPS). Overfladebeskaffenhed, profilmetode. Overflader med niveaudelte funktionsegenskaber. Del 1: Filtrering og generelle målebetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 13565-1/Corr. 1:2007

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed, profilmetode - Overflader med niveaudelte funktionsegenskaber - Del 1: Filtrering og generelle målebetingelser


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 13565-2:1998

Geometriske produktspecifkationer (GPS). Overfladebeskaffenhed, profilmetode. Overflader med niveaudelte funktionsegenskaber. Del 2: Højdekarakterisering ved anvendelse af den lineære materialeandelkurve


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 13565-2/Corr. 1:2007

Geometriske produktspecifkationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed, profilmetode - Overflader med niveaudelte funktionsegenskaber - Del 2: Højdekarakterisering ved anvendelse af den lineære materialeandelkurve


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 13565-3:2000

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed, profilmetode - Overflader med niveaudelte funktionsegenskaber - Del 3: Højdekarakterisering ved anvendelse af materialesandsynlighedskurven


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 14571:2005

Metalliske belægninger på ikke-metalliske grundmaterialer - Måling af belægningstykkelse - Mikrospecifik modstandsmålemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 15042-1:2006

Tykkelsesmåling af belægninger og karakterisering af overflader med overfladebølger - Del 1: Vejledning til bestemmelse af elastiske konstanter, densitet og filmtykkelse ved hjælp af laserfremkaldte ultralydoverfladebølger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 15042-2:2006

Tykkelsesmåling af belægninger og karakterisering af overflader med overfladebølger - Del 2: Vejledning til tykkelsesmåling af belægninger ved fototermisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 15302 + A1:2010

Jernbaneudstyr - Metode til bestemmelse af ækvivalent konicitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/CEN/TS 16165:2016

Bestemmelse af fodgængerområders skridsikkerhed – Evalueringsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 16610-1:2015

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 1: Overblik og grundlæggende begreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 16610-20:2015

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 20: Lineære profilfiltre: Grundlæggende begreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 16610-21:2012

Geometriske produktspecifkationer (GPS) - Filtrering - Del 21: Lineære profilfiltre: Gaussiske filtre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 16610-22:2015

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 22: Lineære profilfiltre: splinefiltre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 16610-29:2020

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Filtrering – Del 29: Lineære profilfiltre: Wavelets


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 16610-29:2020

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Filtrering – Del 29: Lineære profilfiltre: Wavelets


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 16610-30:2017

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Filtrering – Del 30: Robuste profilfiltre: Grundlæggende begreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 16610-31:2016

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 31: Robuste profilfiltre: Gaussiske regressionsfiltre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/TS 16610-32:2010

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 32: Robuste profilfiltre: Splinefiltre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 16610-40:2015

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 40: Morfologiske profilfiltre: Grundlæggende begreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 16610-41:2015

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 41: Morfologiske profilfiltre: Diskfiltre og horisontale linjesegmentfiltre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 16610-49:2015

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 49: Morfologiske profilfiltre: Scale space-teknikker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 16610-61:2015

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 61: Lineære arealfiltre - Gaussiske filtre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 16610-61:2015/A1:2020

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Filtrering – Del 61: Lineære arealfiltre – Gaussiske filtre


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 16610-71:2014

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 71: Robuste arealfiltre: Gaussiske regressionsfiltre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 16610-85:2013

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 85: Morfologiske områdefiltre: Segmentering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 25178-2:2012

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed: Areal - Del 2: Termer, definitioner og parametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 25178-3:2012

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed: Areal - Del 3: Specifikationsoperatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 25178-6:2010

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed: Areal - Del 6: Klassifikation af metoder til måling af overfladebeskaffenhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00