176 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 16:1975

Akustik. Standard referencetone. (Standard tonehøjde) (Kammertonen)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN ISO 266:1997

Akustik. Normalfrekvenser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 354:2003

Akustik - Måling af lydabsorption i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 532-1:2017

Akustik – Fremgangsmåde til beregning af hørestyrke – Del 1: Zwicker-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 532-2:2017

Akustik – Fremgangsmåde til beregning af hørestyrke – Del 2: Moore-Glasberg-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 1683:2015

Akustik - Referencestørrelser for niveauer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 1996-2:2017

Akustik – Måling, beskrivelse og vurdering af ekstern støj – Del 2: Bestemmelse af lydtrykniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 3740:2019

Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveauer for støjkilder – Retningslinjer for brugen af grundlæggende standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 3741:2010

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Præcisionsmetoder til efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3743-1:2010

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Små flytbare kilder - Teknikermetoder - Del 1: Sammenligningsmetode til brug ved måling i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

1 Næste