170 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 16:1975

Akustik. Standard referencetone. (Standard tonehøjde) (Kammertonen)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN ISO 266:1997

Akustik. Normalfrekvenser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 354:2003

Akustik - Måling af lydabsorption i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 532-1:2017

Akustik – Fremgangsmåde til beregning af hørestyrke – Del 1: Zwicker-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 532-2:2017

Akustik – Fremgangsmåde til beregning af hørestyrke – Del 2: Moore-Glasberg-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 1683:2015

Akustik - Referencestørrelser for niveauer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 1996-2:2017

Akustik – Måling, beskrivelse og vurdering af ekstern støj – Del 2: Bestemmelse af lydtrykniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 3740:2019

Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveauer for støjkilder – Retningslinjer for brugen af grundlæggende standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 3741:2010

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Præcisionsmetoder til efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3743-1:2010

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Små flytbare kilder - Teknikermetoder - Del 1: Sammenligningsmetode til brug ved måling i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/ISO 3743-1:2010

Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk – Små flytbare kilder – Teknikermetoder – Del 1: Sammenligningsmetode til brug ved måling i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 3743-2:2019

Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder – Små flytbare kilder – Teknikermetode – Del 2: Lydreguleret rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/ISO 3743-2:2018

Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder – Små flytbare kilder – Teknikermetode – Del 2: Lydreguleret rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 3744:2010

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan - Teknikermetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3745:2012

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Præcisionsmetode for lyddøde rum samt lyddøde rum med et reflekterende plan


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3745:2012/A1:2017

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Præcisionsmetode for lyddøde rum samt lyddøde rum med et reflekterende plan


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3746:2011

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3747:2011

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - In situ-måling i reflekterende omgivelser - Tekniker/overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 6926:2016

Akustik - Krav til ydeevne og kalibrering af referencelydkilder til brug ved bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 7196:1995

Akustik. Frekvensvægtning til brug ved måling af infralyd


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 9613-1:1993

Akustik. Måling og beskrivelse af ekstern støj. Lydudbredelsesdæmpning udendørs. Del 1: Metode til beregning af luftabsorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 9613-2:1997

Akustik. Måling og beskrivelse af ekstern støj. Lydudbredelsesdæmpning udendørs. Del 2: Generel beregningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 9614-1:2009

Akustik - Bestemmelse af lydeffekt fra støjkilder ved måling af lydintensitet - Del 1: Måling i diskrete punkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9614-2:1997

Akustik. Bestemmelse af lydeffekt fra støjkilder ved måling af lydintensitet. Del 2: Scanning-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 9614-3:2009

Akustik - Bestemmelse af lydeffekt fra støjkilder ved måling af lydintensitet - Del 3: Præcisionsmålinger ved scanningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 10534-1:2001

Akustik - Bestemmelse af lydabsorptionskoefficient og impedans i impedansrør - Del 1: Metode baseret på måling af standbølgeforhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 10534-2:2001

Akustik - Bestemmelse af lydabsorptionskoefficient og impedans i impedansrør - Del 2: Metode baseret på måling af overføringsfunktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 10846-1:2008

Akustik og vibrationer - Laboratoriemåling af vibro-akustiske overføringsegenskaber for elastiske elementer - Del 1: Principper og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 10846-2:2008

Akustik og vibrationer - Laboratoriemåling af vibro-akustiske overføringsegenskaber for elastiske elementer - Del 2: Direkte bestemmelse af dynamisk stivhed af elastiske understøttelser for translatoriske bevægelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 10846-3:2002

Akustik og vibrationer - Laboratoriemåling af vibro-akustiske overføringsegenskaber for elastiske elementer - Del 3: Indirekte bestemmelse af dynamisk stivhed af elastiske understøttelser for translatoriske bevægelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10846-4:2003

Akustik og vibrationer - Laboratoriemåling af vibro-akustiske overføringsegenskaber for elastiske elementer - Del 4: Bestemmelse af dynamisk stivhed af andre elementer end elastiske understøttelser for translatoriske bevægelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 10846-5:2009

Akustik og vibrationer - Laboratoriemåling af elastiske elementers vibroakustiske overføringsegenskaber - Del 5: Metode til bestemmelse af overføringsstivhed ved lave frekvenser ved målinger i angrebspunktet af elastiske understøtninger for translatoriske bevægelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11203:2009

Akustik - Støj fra maskiner og udstyr - Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) - Beregning på grundlag af lydeffektniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11203:2009/A1:2020

Akustik – Støj fra maskiner og udstyr – Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) – Beregning på grundlag af lydeffektniveau – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 11205:2009

Akustik - Støj fra maskiner og udstyr - Bestemmelse af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) - In situ-metode med brug af lydintensitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11546-1:2009

Akustik - Støjreduktion - Indkapslinger - Del 1: Små indkapslinger under laboratoriebetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11546-2:2009

Akustik - Støjreduktion - Indkapslinger - Del 2 : In situ-bestemmelse (til accept/verifikationsformål)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11821:1997

Akustik. Støjreduktion. Flytbare skærme. In situ-måling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 11904-1:2003

Akustik - Bestemmelse af lydimmission fra lydkilder placeret tæt ved øret - Del 1: Måling med mikrofon i øret (MIRE-teknik)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11904-2:2004

Akustik - Bestemmelse af lydimmission fra lydkilder placeret tæt ved øret - Del 2: Måling med kunsthovedteknik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11957:2009

Akustik - Støjreduktion - Kabiner - Laboratorie- og in situ-målinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/ISO 12913-1:2014

Akustik - Soundscape - Del 1: Definitions- og begrebsramme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/TS 12913-2:2018

Akustik – Soundscape – Del 2: Krav til dataindsamling og rapportering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TS 12913-3:2019

Akustik – Soundscape – Del 3: Dataanalyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 12999-1:2014

Akustik - Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik - Del 1: Lydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 12999-2:2020

Akustik – Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik – Del 2: Lydabsorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 12999-2:2020

Akustik – Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik – Del 2: Lydabsorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 14163:1999

Akustik. Retningslinier for støjkontrol ved brug af lyddæmpere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 15667:2000

Akustik. Retningslinier for støjdæmpende indkapslinger og kabiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 16832:2006

Akustik - Hørestyrkebestemmelse ved skaleringsforsøg med intervalskala


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 17534-1:2015

Akustik - Software til beregning af lyd udendørs - Del 1: Kvalitetskrav og kvalitetssikring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TR 17534-3:2015

Akustik - Software til beregning af lyd udendørs - Del 3: Anbefalinger til kvalitetssikret implementering af ISO 9613-2 i software i henhold til ISO 17534-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 18405:2017

Undervandsakustik - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/PAS 20065:2016

Akustik – Objektiv metode til vurdering af hørbarhed af toner i støj – Teknikermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 21388:2020

Akustik – Håndtering af høreapparattilpasning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 25417:2008

Akustik - Definitioner af grundlæggende størrelser og begreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 26101:2017

Akustik – Prøvningsmetoder til kvalificering af fritfeltsmiljøer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 61012:1998

Filtre til måling af hørbar lyd under tilstedeværelse af ultralyd


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

ISO 1683:2015

Acoustics -- Preferred reference values for acoustical and vibratory levels


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 262,55

ISO 3740:2019

Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources -- Guidelines for the use of basic standards


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

ISO 3741:2010

Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure – Precision methods for reverberation test rooms


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.229,82

ISO 3746:2010

Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure – Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.091,64

ISO 3747:2010

Acoustics -- Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure -- Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.091,64

ISO 10847:1997

Acoustics -- In-situ determination of insertion loss of outdoor noise barriers of all types


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 608,00

ISO 11546-1:1995

Acoustics -- Determination of sound insulation performances of enclosures -- Part 1: Measurements under laboratory conditions (for declaration purposes)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 608,00

ISO 11546-2:1995

Acoustics -- Determination of sound insulation performances of enclosures -- Part 2: Measurements in situ (for acceptance and verification purposes)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 608,00

ISO 12999-1:2020

Acoustics – Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics – Part 1: Sound insulation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

ISO 12999-2:2020

Acoustics – Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics – Part 2: Sound absorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

ISO 13474:2009

Acoustics -- Framework for calculating a distribution of sound exposure levels for impulsive sound events for the purposes of environmental noise assessment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.091,64