DS/EN 13023 + A1:2010

Støjmålemetoder til maskiner og hjælpeudstyr til trykning, papirfremstilling og papirkonvertering - Nøjagtighedsklasse 2 og 3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.


Antal sider: 60

Udgivet: 2010-05-28

Godkendelsesdato: 2010-04-27

Internationale relationer : EN 13023:2003+A1:2010 IDT

ICS: 17.140.20 - Støj fra maskiner og udstyr 37.100.10 - Reproduktionsudstyr 85.100 - Udstyr til papirindustrien

Varenummer: M247038


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 198/WG 3

Dansk udvalg

DS/V-001