378 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS-håndbog 153.1:2005

DS-håndbog 153.1:2005

Akustik - Støjdæmpning af maskiner, anlæg og arbejdsrum - Del 1


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.674,75

DS/ISO 230-5:2000

Prøvningsmetoder for værktøjsmaskiner - Del 5: Bestemmelse af støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ETSI EN 300 019-2-8 V2.2.1:2020

Miljøteknik – Miljøbetingelser for og -test af telekommunikationsudstyr – Del 2-8: Specifikation af miljøtest – Stationær brug i underjordiske rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 415-9:2009

Pakkemaskiner - Sikkerhed - Del 9: Metoder til støjmåling af pakkemaskiner, pakkelinjer og hjælpeudstyr, nøjagtighedsklasse 2 og 3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 1265 + A1:2008

Maskinsikkerhed - Støberimaskiner - Støjprøvning af støberimaskiner og udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 1547 + A1:2009

Industrielle termiske procesanlæg - Støjprøvning af industrielle termiske procesanlæg og deres tilhørende håndteringsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 1680:2014

Akustik - Metode til måling af luftbåren støj fra roterende elektriske maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1915-4 + A1:2009

Lufthavnsudstyr - Generelle krav - Del 4: Metoder til måling og minimering af støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 2151:2008

Akustik - Måling af støj fra kompressorer og vakuumpumper - Teknikermetode (Klasse 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3747:2011

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - In situ-måling i reflekterende omgivelser - Tekniker/overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3822-1:1999

Akustik. Laboratorieprøvning af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandsinstallationer. Del 1: Målemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 3822-1/A1:2009

Akustik - Laboratorieprøvning af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandsinstallationer - Del 1: Målemetode - Tillæg 1: Måleusikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 3822-2:1996

Akustik. Laboratorieundersøgelser af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandinstallationer. Del 2: Monterings- og betjeningsbetingelser for aftapningsarmaturer og blandearmaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 3822-3:2018

Akustik – Laboratorieundersøgelser af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandinstallationer – Del 3: Monterings- og betjeningsbetingelser for afspærrings- og reguleringsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 3822-4:1997

Akustik. Laboratorieundersøgelser af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandinstallationer. Del 4: Monterings- og betjeningsbetingelser for specielt udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 4871:2009

Akustik - Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/ISO 5131:2015

Traktorer til landbrug og skovbrug - Måling af støj på førerpladsen - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 5135:1999 (Gældende til og med: 31-03-2021)

Akustik. Ventilationskomponenter. Støj fra ventilationskomponenter målt i efterklangsrum


Status:
Gældende til og med: 31-03-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 5135:2020

Akustik – Ventilationskomponenter – Støj fra ventilationskomponenter målt i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 5135:2020

Akustik – Ventilationskomponenter – Støj fra ventilationskomponenter målt i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 5136:2009

Akustik - Ventilationskomponenter - Bestemmelse af lydeffekt i ventilationskanaler ved kanalmetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/ISO 6393:2013

Akustik - Støj fra jordflytningsmaskiner - Bestemmelse af lydeffektniveau i stationær, ubelastet tilstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 6394:2013

Akustik - Støj fra jordflytningsmaskiner - Bestemmelse af lydtrykniveau på operatørpladsen i stationær, ubelastet tilstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 6394/Cor 1:2013

Akustik - Støj fra jordflytningsmaskiner - Bestemmelse af lydtrykniveau på operatørpladsen i stationær, ubelastet tilstand


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 6395:2013

Akustik - Støj fra jordflytningsmaskiner - Bestemmelse af lydeffektniveau under kørsel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 6396:2013

Akustik - Støj fra jordflytningsmaskiner - Bestemmelse af lydtrykniveau på operatørpladsen under kørsel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 6396/Cor 1:2013

Akustik - Støj fra jordflytningsmaskiner - Bestemmelse af lydtrykniveau på operatørpladsen under kørsel


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 7216:2015

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner, traktorer - Måling af støj under kørsel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 7574-1:1991

Akustik. Statistiske metoder til fastsættelse og kontrol af deklareret støjemission fra maskiner og udstyr. Del 1: Generelle betragtninger og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 7574-2:1991

Akustik. Statistiske metoder til fastsættelse og kontrol af deklareret støjemission fra maskiner og udstyr. Del 2: Individuelt deklarerede maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 7574-3:1991

Akustik. Statistiske metoder til fastsættelse og kontrol af deklareret støjemission fra maskiner og udstyr. Del 3: Gruppedeklarerede maskiner (forenklet metode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 7574-4:1991

Akustik. Statistiske metoder til fastsættelse og kontrol af deklareret støjemission fra maskiner og udstyr. Del 4: Gruppedeklarerede maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 7779:2018

Akustik – Måling af støj fra IT- og telekommunikationsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 7960:1995

Luftbåren støj fra værktøjsmaskiner - Driftsbetingelser for træskæremaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 8297:1998

Akustik. Store maskiner og anlæg. Bestemmelse af lydeffektniveau med henblik på vurdering af lydtrykniveau i det eksterne miljø. Teknikermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 8525:2008

Støj fra værktøjsmaskiner - Driftsbetingelser for metalskæremaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 8528-10:1999

Forbrændingsmotordrevne vekselstrømsgeneratoraggregater. Del 10: Måling af støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 8579-1:2003

Akustik - Del 1: Måling af støj fra gear


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 9295:2015

Akustik - Bestemmelse af højfrekvente lydeffektniveauer fra maskiner og udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 9296:2017

Akustik - Deklarering af støj fra it- og teleudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 9611:1997

Akustik. Maskiner. Udstråling af strukturtransmitteret lyd. Måling på maskinfundamenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 9614-1:2009

Akustik - Bestemmelse af lydeffekt fra støjkilder ved måling af lydintensitet - Del 1: Måling i diskrete punkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9614-3:2009

Akustik - Bestemmelse af lydeffekt fra støjkilder ved måling af lydintensitet - Del 3: Præcisionsmålinger ved scanningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-1:2001

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-1/A1:2009

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-1/A2:2014

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 1: Generelle krav - Tillæg 2


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-2:2001

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 2: Spinderiforberedningsmaskiner og spindemaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-2/A1:2009

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 2: Spinderiforberedningsmaskiner og spindemaskiner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-2/A2:2014

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 2: Spinderiforberedningsmaskiner og spindemaskiner - Tillæg 2


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-3:2001

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 3: Nonwoven maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-3/A1:2009

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 3: Nonwoven maskiner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-3/A2:2014

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 3: Nonwoven-maskiner - Tillæg 2


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-4:2001

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 4: Maskiner til bearbejdning af garn, reb og tovværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-4/A1:2009

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 4: Maskiner til bearbejdning af garn, reb og tovværk


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-4/A2:2014

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 4: Maskiner til bearbejdning af garn, reb og tovværk - Tillæg 2


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-5:2001

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 5: Forberedningsmaskiner for vævning og fremstilling af kædestolsvarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-5/A1:2009

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 5: Forberedningsmaskiner for vævning og fremstilling af kædestolsvarer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-5/A2:2014

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 5: Forberedningsmaskiner for vævning og fremstilling af kædestolsvarer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-6:2001 (Gældende til og med: 31-07-2021)

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 6: Maskiner til fremstilling af textiler


Status:
Gældende til og med: 31-07-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-6:2021

Tekstilmaskiner – Støjmåling – Del 6: Maskiner til fremstilling af stof


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/ISO 9902-6:2018

Tekstilmaskiner – Støjmåling – Del 6: Maskiner til fremstilling af stof


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 9902-6/A1:2009 (Gældende til og med: 31-07-2021)

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 6: Maskiner til fremstilling af textiler


Status:
Gældende til og med: 31-07-2021
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-6/A2:2014 (Gældende til og med: 31-07-2021)

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 6: Maskiner til fremstilling af textiler


Status:
Gældende til og med: 31-07-2021
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-7:2001

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 7: Farveri- og efterbehandlingsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-7/A1:2009

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 7: Farveri- og efterbehandlingsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-7/A2:2014

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 7: Farveri- og efterbehandlingsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 10052:2005

Akustik - Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00