DS/EN 1501-4:2007

Renovationsvogne og deres løfteanordninger - Generelle krav og sikkerhedskrav - Del 4: Støjmåling af renovationsvogne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard beskriver målinger af støj fra renovationsvogne.

Antal sider: 24

Udgivet: 2008-01-25

Godkendelsesdato: 2007-12-04

Internationale relationer : EN 1501-4:2007 IDT

ICS: 17.140.30 - Støj fra transportmidler 43.160 - Køretøjer til specialformål

Varenummer: 55137


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 183/WG 2

Dansk udvalg

DS/V-001