381 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/HD 368 S1:1995

Direkte registrerende elektriske måleinstrumenter og deres tilbehør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 50147-1:1996

Radiodødt rum - Del 1: Måling på skærmdæmpning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 50191:2010

Installation og drift af elektrisk prøvningsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50401:2017

Produktstandard til påvisning af basestationsudstyrs overholdelse af eksponeringsgrænser for RF-elektromagnetfelter (110 MHz – 100 GHz), ved ibrugtagningen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 50647:2017

Grundlæggende standard for evaluering af personels eksponering for elektriske og magnetiske felter fra materiel og anlæg til produktion, transmission og distribution af elektricitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 50678:2020

Generel procedure til verificering af effektiviteten af elektrisk udstyrs beskyttelsforanstaltninger efter reparation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60044-7:2001

Instrumenttransformere - Del 7: Spændingstransformere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 60051-1:2017

Direkte visende analoge elektriske måleinstrumenter og tilbehør – Del 1: Definitioner og generelle krav fælles for alle dele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 60051-2:1995

Direkte virkende elektriske måleinstrumenter med analog visning og deres tilbehør. Del 2: Særlige bestemmelser for amperemetre og voltmetre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 60051-3+A1:1995

Direkte virkende indikerende analoge elektriske måleinstrumenter og deres tilbehør. Del 3: Specielle krav til watt- og varmetre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

1 Næste