82 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO/IEC Guide 46:2017

Sammenlignende prøvning af forbrugsvarer og relaterede ydelser – Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CLC/TR 50619:2014

Vejledning i udførelse af ringanalyser (Round Robin-test)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60216-3:2006 + CD-rom

Elektriske isolationsmaterialer - Egenskaber for varmebestandighed - Del 3: Instruktioner til beregning af karakteristika for varmebestandighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60216-4-3:2000

Elektriske isolationsmaterialer - Varmebestandighed - Del 4-3: Ældningsovne - Ovne med flere rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 60216-5:2008

Elektriske isolationsmaterialer - Varmebestandighed - Del 5: Bestemmelse af et isolationsmateriales indeks over relativ varmebestandighed (RTE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/IEC TS 60216-7-1:2015

Elektriske isoleringsmaterialer - Egenskaber for varmebestandighed - Del 7-1: Accelereret bestemmelse af relativ varmebestandighed (RTEA) ved hjælp af analytiske prøvningsmetoder - Instruktioner til beregninger baseret på aktiveringsenergi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/IEC TR 60216-7-2:2016

Elektriske isoleringsmaterialer – Egenskaber for varmebestandighed – Del 7-2: Resultater af ringanalyser (round robin-test) for at validere procedurerne i IEC TS 60216-7-1 ved hjælp af ikke-isoterm kinetisk analyse af termogravimetriske data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60534-4:2006

Reguleringsventiler til industrielle processer - Del 4: Inspektion og rutineprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/IEC/TS 60695-5-2:2002

Prøvning for brandrisiko - Del 5-2: Korrosionsskadeindvirkninger forårsaget af brand - Sammenfatning og relevans af prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN IEC 61010-2-201:2018

Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og laboratoriebrug - Del 2-201: Særlige krav til styringsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

1 Næste