377 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN 60721-3-4+A1:1997 (Gældende til og med: 26-06-2022)

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 3: Klassifikation af grupper af miljøparametre og deres strenghed. Sektion 4: Stationær brug, ubeskyttet mod vejrliget


Status:
Gældende til og med: 26-06-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN IEC 60721-3-4:2019

Klassifikation af miljømæssige betingelser – Del 3-4: Klassifikation af grupper af miljømæssige påvirkningsparametre samt deres alvorsgrad – Stationær brug på lokationer uden beskyttelse mod vejrlig


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60721-3-5:1997

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 3: Klassifikation af grupper af miljøparametre og deres strenghed. Sektion 5: Installationer i landmobile køretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60721-3-6+A2:1997

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 3: Klassifikation af grupper af miljøparametre og deres strenghed. Sektion 6: Skibsmiljø


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 843,05

DS/EN 60721-3-7:1996

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 3: Klassifikation af grupper af miljøparametre og deres strenghed. Sektion 7: Transportabel og ikke-stationær brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 60721-3-7/A1:1997

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 3: Klassifikation af grupper af miljøparametre og deres strenghed. Sektion 7: Transportabel og ikke-stationær brug


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 60721-3-9 + A1:1996

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 3: Klassifikation af grupper af miljøparametre og deres strenghed. Sektion 9: Mikroklimaer indvendig i produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/IEC/TR 60721-4-0:2002

Klassifikation af miljøbetingelser - Del 4-0: Vejledning for korrelation og transformation af miljøbetingelsesklasserne i IEC 60721-3 og miljøprøvningerne i IEC 60068 - Introduktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 60746-1:2003

Angivelse af driftsforhold for elektrokemiske analysatorer - Del 1: General


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60746-2:2003

Angivelse af driftsforhold for elektrokemiske analyser - Del 2: pH-værdi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 61207-3:2002 (Gældende til og med: 31-07-2022)

Gasanalysatorers ydeevne - Del 3: Paramagnetiske iltanalysatorer


Status:
Gældende til og med: 31-07-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN IEC 61207-3:2019

Udtryk for gasanalysatorers funktionsegenskaber – Del 3: Paramagnetiske iltanalysatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 61207-7:2013

Gasanalysatorers ydeevne - Del 7: Gasanalysatorer med afstemmelige halvlederlasere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 61207-7:2013/AC:2015

Gasanalysatorers ydeevne - Del 7: Gasanalysatorer med afstemmelige halvlederlasere


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/IEC/TR 61774:1997

Luftledninger. Meteorologiske data til fastsættelse af klimatiske belastninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/IEC TR 62131-7:2020

Miljømæssige betingelser – Vibration og chok fra elektroteknisk udstyr – Del 7: Transport med rotorfly


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/IEC TR 62936:2016

Udvikling af prøvningsmetode – Retningslinjer for udvælgelse af stoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/IEC TR 63141:2020

Fugtig varme, stationær tilstand (umættet tryksat damp med luft)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC TR 63212:2020

Undersøgelse af mulighed for harmonisering af miljøpræstationskriterier for elektriske og elektroniske produkter – Forundersøgelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ETS 300019-1-3:1993

Udstyrsteknik (EE). Miljømæssige betingelser og miljøprøvninger for telekommunikationsudstyr. Del 1-3: Klassifikation af miljøbetingelser, stationær brug på vejrbeskyttede positioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300019-1-3/A1:1997#

Telenet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300019-1-4:1993

Udstyrsteknik (EE). Miljømæssige betingelser og miljøprøvninger for telekommunikationsudstyr. Del 1-4: Klassifikation af miljøbetingelser for den stationære brug af ikke vejrbeskyttede positioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300019-1-4/A1:1997#

Telenet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300019-1-7:1993

Udstyrsteknik (EE). Miljømæssige betingelser og miljøprøvninger for telekommunikationsudstyr. Del 1-7: Klassifikation af miljøbetingelser, bærbar og ikke-stationær brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300019-2-0:1994

Equipment Engineering (EE). Vilkår og krav samt måleværdier for miljø for telekommunikationsudstyr. Del 2-0: Angivelse af måder til måling af karakteristika for miljø for telekommunikationsudstyr, indledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

IEC 60068-2-7:1983/AMD1:1986

Amendment No. 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 67,72

IEC 60068-2-11:2021

Environmental testing – Part 2-11: Tests – Test Ka: Salt mist


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 711,01

IEC 60068-2-13:2021

Environmental testing – Part 2-13: Tests – Test M: Low air pressure


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 270,86

IEC 60068-2-20:2021

Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test Ta and Tb: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 711,01

IEC 60068-2-38:2021

Environmental testing – Part 2-38: Tests – Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 981,87

IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993

Amendment No. 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 67,72

IEC 60068-3-7:2020

Environmental testing – Part 3-7: Supporting documentation and guidance – Measurements in temperature chambers for tests A (Cold) and B (Dry heat) (with load)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 474,01

IEC TR 60068-3-12:2014

Environmental testing - Part 3-12: Supporting documentation and guidance - Method to evaluate a possible lead-free solder reflow temperature profile


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 711,01

IEC 60721-1:1990+AMD1:1992+AMD2:1995

Classification of environmental conditions - Part 1: Environmental parameters and their severities


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 1.523,59

IEC 60721-1:1990/AMD1:1992

Amendment 1 - Classification of environmental conditions - Part 1: Environmental parameters and their severities


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 67,72

IEC 60721-1:1990/AMD2:1995

Amendment 2 - Classification of environmental conditions - Part 1: Environmental parameters and their severities


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 135,43

IEC 60721-3-0:2020

Classification of environmental conditions – Part 3-0: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Introduction


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 270,86

IEC 60721-3-6:1987/AMD1:1991

Amendment No. 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 67,72

IEC 60721-3-6:1987/AMD2:1996

Amendment No. 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 67,72

IEC 60721-3-7:1995+AMD1:1996

Classification of environmental conditions - Part 3-7: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Portable and non-stationary use


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 1.862,16

IEC 60721-3-9:1993/AMD1:1994

Amendment No. 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 67,72

IEC TR 60721-4-1:2001+AMD1:2003

Classification of environmental conditions - Part 4-1: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 - Storage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 2.370,03

IEC TR 60721-4-1:2001/AMD1:2003

Amendment 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 1.185,01

IEC TR 60721-4-1:2001

Classification of environmental conditions - Part 4-1: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 - Storage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 711,01

IEC TR 60721-4-2:2001+AMD1:2003

Classification of environmental conditions - Part 4-2: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 - Transportation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 2.370,03

IEC TR 60721-4-2:2001/AMD1:2003

Amendment 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 981,87

IEC TR 60721-4-2:2001

Classification of environmental conditions - Part 4-2: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 - Transportation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 981,87

IEC TR 60721-4-3:2001+AMD1:2003

Classification of environmental conditions - Part 4-3: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 - Stationary use at weatherprotected locations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 3.385,75

IEC TR 60721-4-3:2001/AMD1:2003

Amendment 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 1.659,02

IEC TR 60721-4-3:2001

Classification of environmental conditions - Part 4-3: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 - Stationary use at weatherprotected locations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 981,87

IEC TR 60721-4-4:2001+AMD1:2003

Classification of environmental conditions - Part 4-4: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 - Stationary use at non-weatherprotected locations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 2.708,60

IEC TR 60721-4-4:2001/AMD1:2003

Amendment 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 1.185,01

IEC TR 60721-4-4:2001

Classification of environmental conditions - Part 4-4: Guidance for the correlation and transformation of the environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 - Stationary use at non-weatherprotected locations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 981,87

IEC TR 60721-4-5:2001+AMD1:2003

Classification of environmental conditions - Part 4-5: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 - Ground vehicle installations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 2.370,03

IEC TR 60721-4-5:2001/AMD1:2003

Amendment 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 1.185,01

IEC TR 60721-4-5:2001

Classification of environmental conditions - Part 4-5: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 - Ground vehicle installations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 711,01

IEC TR 60721-4-6:2001+AMD1:2003

Classification of environmental conditions - Part 4-6: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 - Ship environment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 2.031,45

IEC TR 60721-4-6:2001/AMD1:2003

Amendment 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 711,01

IEC TR 60721-4-6:2001

Classification of environmental conditions - Part 4-6: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 - Ship environment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 981,87

IEC TR 60721-4-7:2001+AMD1:2003

Classification of environmental conditions - Part 4-7: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 - Portable and non-stationary use


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 2.370,03

IEC TR 60721-4-7:2001/AMD1:2003

Amendment 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 474,01

IEC TR 60721-4-7:2001

Classification of environment conditions - Part 4-7: Guidance for the correlation and transformation of environmental condition classes of IEC 60721-3 to the environmental tests of IEC 60068 - Portable and non-stationary use


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.388,16

IEC TR 62130:2012

Climatic field data including validation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.185,01

IEC TR 62131-1:2011

Environmental conditions - Vibration and shock of electrotechnical equipment - Part 1: Process for validation of dynamic data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 135,43

IEC TR 62131-2:2011

Environmental conditions - Vibration and shock of electrotechnical equipment - Part 2: Equipment transported in fixed wing jet aircraft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.388,16

IEC TR 62131-3:2011

Environmental conditions - Vibration and shock of electrotechnical equipment - Part 3: Equipment transported in rail vehicles


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.659,02

IEC TR 62131-4:2011

Environmental conditions - Vibration and shock of electrotechnical equipment - Part 4: Equipment transported in road vehicles


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 2.099,17

IEC TR 62131-5:2015

Environmental conditions - Vibration and Shock of Electotechnical Equipment - Part 5: Equipment during storage and handling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.862,16

IEC TR 62131-6:2017

Environmental conditions – Vibration and shock of electrotechnical equipment – Part 6: Transportation by propeller aircraft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.862,16

ASTM G125 - 00(2015)

Standard Test Method for Measuring Liquid and Solid Material Fire Limits in Gaseous Oxidants


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 304,75

ASTM D6660 - 01(2019)

Standard Test Method for Freezing Point of Aqueous Ethylene Glycol Base Engine Coolants by Automatic Phase Transition Method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 304,75

ASTM D6686 - 01(2019)

Standard Test Method for Evaluation of Tannin Stain Resistance of Coatings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 268,18

ASTM F2109 - 01(2017)

Standard Test Method to Determine Color Change and Staining Caused by Aircraft Maintenance Chemicals upon Aircraft Cabin Interior Hard Surfaces


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 268,18

ASTM F2111 - 01a(2017)

Standard Practice for Measuring Intergranular Attack or End Grain Pitting on Metals Caused by Aircraft Chemical Processes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 268,18

ASTM G169 - 01(2013)

Standard Guide for Application of Basic Statistical Methods to Weathering Tests


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 304,75

ASTM G60 - 01(2018)

Standard Practice for Conducting Cyclic Humidity Exposures


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 268,18

ASTM D6665 - 09(2014)

Standard Practice for Evaluation of Aging Resistance of Pre-stressed Prepainted Metal in a Boiling Water Test


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 268,18

ASTM D4871 - 11(2016)

Standard Guide for Universal Oxidation/Thermal Stability Test Apparatus


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 268,18

ASTM E171/E171M - 11(2015)

Standard Practice for Conditioning and Testing Flexible Barrier Packaging


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 268,18

ASTM G160 - 12(2019)

Standard Practice for Evaluating Microbial Susceptibility of Nonmetallic Materials By Laboratory Soil Burial


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 268,18