377 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/IEC 68-2-49:1986

Grundlæggende miljøprøvninger. Del 2: Prøvninger. Vejledning til prøvning Kc: Svovldioxidprøvning af kontakter og forbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1:2020

Miljøteknik – Miljøbetingelser for og -test af telekommunikationsudstyr – Del 2-3: Specifikation af miljømæssige test – Stationær brug på lokationer beskyttet mod vejrlig


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/HD 323.2.46 S1:1997

Grundlæggende miljøprøvninger. Del 2: Prøvninger. Vejledning til prøvning Kd: Svovlbrinteprøvning af kontakter og forbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/HD 478.2.5 S1:1997

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 2: Miljøbetingelser, der forekommer i naturen. Sektion 5: Støv, sand, salttåge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/HD 478.2.6 S1:1997

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 2: Miljøbetingelser, der forekommer i naturen. Seismiske vibrationer og stød


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/IEC 721-2-4+Amd.1:1990

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 2: Miljøbetingelser, der forekommer i naturen. Solstråling og temperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/IEC 721-2-7:1990

Klassifikation af miljøbetingelser - Del 2: Miljøbetingelser der forekommer i naturen - Fauna og flora


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13146-6:2012

Jernbaneudstyr - Spor - Metoder til prøvning af befæstelsessystemer - Del 6: Påvirkning fra ekstreme miljøer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CEN/TS 16637-1:2018

Byggevarer – Vurdering af afgivelse af farlige stoffer – Del 1: Vejledning i fastlæggelse af udvaskningsprøvninger og supplerende prøvningstrin


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TS 16637-2:2014

Byggevarer - Vurdering af afgivelse af farlige stoffer - Del 2: Horisontal dynamisk overfladeudvaskningsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TS 16637-3:2016

Byggevarer – Vurdering af afgivelse af farlige stoffer – Del 3: Horisontal perkolationsprøvning i opstrøm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60068-1:2014

Miljøprøvning - Del 1: Generelt og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60068-2-1:2007

Miljøprøvninger - Del 2-1: Prøvninger - Prøvning A: Kulde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 60068-2-2:2007

Miljøprøvninger - Del 2-2: Prøvninger - Prøvning B: Tør varme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 60068-2-5:2011 (Gældende til og med: 11-05-2021)

Miljøprøvninger - Del 2-5: Prøvninger - Prøvning Sa: Simulering af solstråling ved jordoverfladen og vejledning om prøvning med solstråling


Status:
Gældende til og med: 11-05-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN IEC 60068-2-5:2018

Miljøprøvninger – Del 2-5: Prøvninger – Prøvning S: Simuleret solstråling ved jordoverfladen samt vejledning i prøvning med solstråling og vejring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60068-2-6:2008

Miljøprøvninger - Del 2-6: Prøvninger - Prøvning Fc: Vibration (sinusformet)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60068-2-7:1997

Grundlæggende miljøprøvninger. Del 2: Prøvninger. Prøvning Ga og vejledning: Konstant acceleration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60068-2-10:2006

Miljøprøvning – Del 2-10: Prøvninger – Prøvning J og vejledning: Skimmelvækst


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60068-2-10:2005/A1:2018

Miljøprøvning – Del 2-10: Prøvninger – Prøvning J og vejledning: Skimmelvækst


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 60068-2-11:2001 (Gældende til og med: 07-04-2024)

Grundlæggende miljøprøvninger - Del 2: Prøvninger - Prøvning Ka: Salttåge


Status:
Gældende til og med: 07-04-2024
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN IEC 60068-2-11:2021

Miljøprøvninger – Del 2: Prøvninger – Prøvning Ka: Salttåge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60068-2-13:2001 (Gældende til og med: 07-04-2024)

Grundlæggende miljøprøvninger - Del 2: Prøvninger - Prøvning M: Lavt lufttryk


Status:
Gældende til og med: 07-04-2024
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN IEC 60068-2-13:2021

Miljøprøvninger – Del 2-13: Prøvninger – Prøvning M: Lavt lufttryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 60068-2-14:2009

Miljøprøvninger - Del 2-14: Prøvninger - Prøvning N: Temperaturændringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60068-2-17:1997

Grundlæggende miljøprøvninger. Del 2: Prøvninger. Prøvning Q: Tæthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 60068-2-18:2017

Miljøprøvning – Del 2-18: Prøvninger – Prøvning R og vejledning: Vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60068-2-20:2008

Miljøprøvning - Del 2-20: Prøvninger - Prøvning T: Prøvningsmetode for lodning og modstand over for lodningsvarme af udstyr tilsat bly


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60068-2-21:2006

Miljøprøvninger - Del 2-21: Prøvninger - Prøvning U: Terminaler og befæstelseselementers robusthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60068-2-27:2009

Miljøprøvning - Del 2-27: Prøvninger - Prøvning Ea og vejledning: Rystelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60068-2-30:2006

Miljøprøvning - Del 2-30: Prøvninger - Prøvning Db: Fugtig varme, cyklisk (12 + 12-timers-cyklus)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 60068-2-31:2008

Miljøprøvninger - Del 2-31: Prøvninger - Prøvning Ec: Hårde stød, primært for prøve-udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 60068-2-38:2009 (Gældende til og med: 29-04-2024)

Miljøprøvninger - Del 2-38: Prøvninger - Prøvning Z/AD: Kombineret, cyklisk prøvning med temperatur/fugtighed


Status:
Gældende til og med: 29-04-2024
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN IEC 60068-2-38:2021

Miljøprøvninger – Del 2-38: Prøvninger – Prøvning Z/AD: Kombineret, cyklisk prøvning med temperatur/fugtighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60068-2-39:2016

Miljøprøvninger - Del 2-39: Prøvninger - Prøvninger og vejledning: Kombineret prøvning af temperatur eller temperatur og fugtighed med lavt lufttryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 60068-2-40:2001

Miljøprøvninger - Del 2: Prøvninger - Prøvning Z/AM: Kombinerede prøvninger med kulde og lavt lufttryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 60068-2-41:2001

Miljøprøvninger - Del 2: Prøvninger - Prøvning Z/BM: Kombinerede prøvninger med tør varme/lavt lufttryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 60068-2-42:2003

Miljøprøvninger - Del 2-42: Prøvninger - Prøvning Kc: Svovldioxidprøvning af kontakter og forbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60068-2-43:2003

Miljøprøvninger - Del 2-43: Prøvninger - Prøvning Kd: Svovlbrinteprøve af kontakter og forbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60068-2-45+A1:1997

Grundlæggende sikkerhedspublikation. Grundlæggende miljøprøvninger. Del 2: Prøvningsmetoder. Prøvning XA og vejledning. Nedsænkning i rensevæsker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60068-2-47:2006

Miljøprøvning - Del 2-47: Prøvninger - Montering af emner til vibrationsprøvning og slagprøvning samt lignende dynamiske prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN IEC 60068-2-52:2018

Miljøprøvninger – Del 2: Prøvninger – Prøvning Kb: Salttåge, cyklisk (natriumchloridopløsning)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 60068-2-53:2010

Miljøprøvninger - Del 2-53: Prøvninger og vejledning: Kombinerede klimatiske (temperatur/fugtighed) og dynamiske (vibration/stød) prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60068-2-55:2013

Miljøprøvninger - Del 2-55: Prøvninger - Prøvning Ee og vejledning - Prøvninger i forbindelse med løst gods, herunder stød


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60068-2-57:2013

Miljøprøvninger - Del 2-57: Prøvninger - Prøvning Ff: Vibrationer - Tidshistorie- og sinuspulsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60068-2-58:2015

Miljøprøvninger - Del 2-58: Prøvninger - Prøvning Td: Prøvningsmetoder for lodningsevne, modstandsevne mod opløsning af metallisering og mod loddevarme fra overflademonterede komponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60068-2-58:2015/A1:2018

Miljøprøvninger – Del 2-58: Prøvninger – Prøvning Td: Prøvningsmetoder for lodningsevne, modstandsevne mod opløsning af metallisering og mod loddevarme fra overflademonterede komponenter


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60068-2-60:2015

Miljøprøvning - Del 2-60: Prøvninger - Prøvning Ke: Korrosionsprøvning med flydende blandet gas


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60068-2-61:1997

Miljøprøvning. Del 2: Prøvningsmetoder. Prøvning Z/ABDM: Klimatisk sekvens


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60068-2-64:2008

Miljøprøvninger - Del 2-64: Prøvninger - Prøvning Fh: Vibration, vilkårlig bredbånd og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60068-2-64:2008/A1:2019

Miljøprøvninger – Del 2-64: Prøvninger – Prøvning Fh: Vibration, vilkårlig bredbånd og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 60068-2-65:2013

Miljøprøvning - Del 2-65: Prøvninger - Prøvning Fg: Vibration - Akustisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60068-2-66:1997

Miljøprøvning. Del 2: Prøvninger. Prøvning Cx: Fugtig varme, uændret tilstand (umættet damptryk)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60068-2-67:1997

Miljøprøvning. Del 2: Prøvninger. Prøvning Cy: Konstant fugtig varme, accelereret prøvning fortrinsvis beregnet for komponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60068-2-67:1996/A1:2019

Miljøprøvning. Del 2: Prøvninger. Prøvning Cy: Konstant fugtig varme, accelereret prøvning fortrinsvis beregnet for komponenter


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 60068-2-68:1997

Miljøprøvning. Del 2: Prøvninger. Prøvning L: Støv og sand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 60068-2-69:2017

Miljøprøvninger – Del 2-69: Prøvninger – Prøvning Te: Prøvning af loddeevne af elektronikkomponenter og printkort ved fugtbalancemetoden (kraftmåling)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60068-2-69:2017/A1:2019

Miljøprøvninger – Del 2-69: Prøvninger – Prøvning Te/Tc: Prøvning af loddeevne af elektroniske komponenter og printkort ved fugtbalancemetoden (kraftmåling)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60068-2-69:2017/AC:2018

Miljøprøvninger – Del 2-69: Prøvninger – Prøvning Te: Prøvning af loddeevne af elektronikkomponenter og printkort ved fugtbalancemetoden (kraftmåling)


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 60068-2-70:1997

Miljøprøvning. Del 2: Prøvninger. Prøvning Xb: Slitage af mærkninger og skrift forårsaget af gnidning med fingre og hænder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60068-2-74:2001

Miljøprøvning - Del 2: Prøvninger - Prøvning Xc: Forurening med væsker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60068-2-74:1999/A1:2018

Miljøprøvning – Del 2: Prøvninger – Prøvning Xc: Forurening med væsker


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60068-2-75:2014

Miljøprøvninger - Del 2-75: Prøvninger - Prøvning Eh: Hammerprøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60068-2-77:2000

Miljøprøvninger. Del 2-77: Prøvninger. Prøvning 77: Komponenthuses styrke og modstandsevne mod slagpåvirkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60068-2-78:2013

Miljøprøvninger - Del 2-78: Prøvninger - Cab-prøve: Vedvarende fugtig varme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 60068-2-80:2006

Miljøprøvninger – Del 2-80: Prøvninger – Prøvning Fi: Vibrationer - Mixed mode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60068-2-81:2003

Miljøprøvning - Del 2-81: Prøvninger - Prøvning Ei: Stød - Stødreaktionsspektrumsyntese


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60068-2-82:2007 (Gældende til og med: 18-06-2022)

Miljøprøvninger - Del 2-82: Prøvninger - Tx-prøvning: Whisker-prøvningsmetoder til elektroniske og elektriske komponenter


Status:
Gældende til og med: 18-06-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN IEC 60068-2-82:2019

Miljøprøvninger – Del 2-82: Prøvninger – XW1-prøvning: Whisker-prøvningsmetoder til komponenter og dele brugt i elektroniske samlinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00